PL EN


2016 | 28/1 | 191-216
Article title

Uwikłanie bohatera w mit – drogi duchowego wyzwolenia

Content
Title variants
EN
The entanglement of the hero into myth – ways of spiritual liberation
Languages of publication
Abstracts
EN
The work is a frame study of heroism, which manifests itself in particular living people and in mythological characters, heroes concerned for welfare, beauty and truth in everyday struggles. It presents the fates of the mythical benefactors of humanity as well as humans absorbed by efforts for their spiritual salvation. The background of the stated problem concerning the entanglement of the hero into myth is “the philosophical disenfranchisement of art". This issue is a specific basis for the presenting of the figure of fined for his noble intentions Prometheus from the painting by Rubens. Referring to the heroism of the people, we can see that it is also not free of sacrifices. It turns out that there is no turning back from the destination, which is the life of every human according to his own conviction. However, only the awareness of the entanglement into myth and the practice of one’s personal religious belief in spiritual liberation can bring the expected relief in the form of true grace.
Year
Volume
Pages
191-216
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1982.
 • Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, przeł. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, Wydawnictwo „De Agostini”, Warszawa 2001.
 • Czapliński Przemysław, Obirek Stanisław, Bohater, w: Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2014.
 • Danto Arthur C., Filozoficzne zniewolenie sztuki, przeł. Marek Janiak, w: „Studia Estetyczne”, t. XXIII, 1986-1990.
 • Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, przeł. Anna Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
 • Feuerbach Ludwik, O istocie chrześcijaństwa, przeł. Adam Landman, PWN, Kraków 1959.
 • Jung Carl Gustav, Archetypy i symbole, przeł. Jerzy Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1993.
 • Kaniowski Andrzej M., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Kierkegaard Søren, Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć, przeł. Jarosław Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1982.
 • Kubiak Zygmunt, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Lévi-Strauss Claude, Smutek tropików, przeł. Aniela Steinsberg, Wydawnictwo „Opus”, Łódź 1992.
 • Marks Karol, Tezy o Feuerbachu, w: tegoż, Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm, PWN, Warszawa 1979.
 • Ormanty Stanisław, Istota i teologia ofiary (Część I: Rytualne przesłanie starotestamentalnych ofiar), w: „MŚ”, nr 2, Poznań 2009. s. 11-13.
 • Plutarch, Moralia, t. II, przeł. Zofia Abramowiczówna, PWN, Warszawa 1988.
 • Popek Katarzyna, Wymiary błądzenia kulturowego w kontekście nieustannego poszukiwania własnej drogi życiowej. Inspiracje postawą Don Kichota wśród młodzieży, w: „Youth Policy: Problems and Prospects”, No. 5, Drohobycz – Przemyśl 2014.
 • Reale Giovanni, Przekaz filozoficzny za pośrednictwem mitu i koncepcja wolności u Platona, w: „Człowiek w Kulturze”, nr. 9: Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997.
 • Rousseau Jean Jacques, Umowa społeczna, przeł. Bohdan Strumiński, PWN, Warszawa 1966.
 • Schütz Alfred, Don Kichot i problem rzeczywistości, przeł. Dorota Lachowska, w: „Literatura na świecie”, nr 2 (163), 1985.
 • Shelley Percy Bysshe, A Vindication of Natura Diet, London 1813.
 • Simmel Georg, Filozofia kultury. Wybór esejów, przeł. Wojciech Kunicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Weber Max, Drogi zbawienia i ich wpływ na sposób życia, w: tegoż, Szkice z socjologii religii, przeł. Jerzy Prokopiuk, Henryk Wandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • https://pl.wikiquote.org/wiki/Aureliusz_Augustyn_z_Hippony.
 • Link odsyłający do obrazu Petera Paula Rubensa Prometeusz skowany:
 • http://motywy-literackie.klp.pl/p-362.html.
 • http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1040/99961/obserwatorium_24_04_2016 (Obserwatorium 24.04.2016, godz. 22).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5513
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5513
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.