PL EN


2017 | 1(85) |
Article title

Edukacja na rzecz rozwoju kreatywności jako czynnik prorozwojowy

Authors
Content
Title variants
PL
Education for creativity development as enabler of economic growth
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problematykę obejmującą związki pomiędzy edukacją na rzecz rozwoju kreatywności a innowacyjnością i wzrostem gospodarczym. Opracowanie łączy w sobie trzy perspektywy poznawcze: pedagogiczną (edukacja), psychologiczną (kreatywność) oraz ekonomiczną (innowacyjność, wzrost gospodarczy). Edukację na rzecz kreatywności zaprezentowano jako jeden z możliwych sposobów pobudzenia wzrostu gospodarczego. Autor zwrócił uwagę na fakt, że związki przyczynowo-skutkowe w gospodarce pomiędzy nakładami na innowacje a wynikami w obszarze innowacji powinny być rozszerzone o kwestie związane z nakładami na edukację w obszarze kreatywności. W opracowaniu opisano wyniki badań dotyczących znaczenia kreatywności w programach nauczania krajów Unii Europejskiej. Jest to jeden z możliwych do zastosowania mierników nakładów proinnowacyjnych w gospodarce, którego w aktualnie stosowanych statystykach innowacyjności nie zauważa się bądź nie uznaje się go za istotny. Edukacja dla kreatywności przestała więc być jedynie obszarem zainteresowań psychologów i pedagogów, a zdaniem autora, powinna stać się priorytetem strategicznym polityki publicznej. Postulaty, argumenty i wyniki badań, które znalazły się w niniejszym artykule, posłużyły poparciu tej tezy.
EN
The paper discusses the interrelationships between education focused on creativity and innovation as well as economic growth. The author takes into account the following cognitive perspectives: the pedagogy perspective (education), the psychology perspective (creativity), and the economics perspective (economic growth and innovation). Education for creativity is presented as one of the possible ways of stimulating economic growth. The author emphasizes that the cause-effect relationships between inputs and outputs of innovation in the economy should take education for creativity into consideration. The research findings regarding the importance of creativity in the curricula of the education systems in EU countries are presented in order to illustrate the main points of the discussion. The focus on creativity in curricula is a potential new area of measurement of innovation inputs, an approach which is currently neglected or underestimated. Education for creativity development has gone beyond the research focus of psychology and pedagogy and, according to the author, should become a strategic priority in the economic agenda of modern public policies. The postulates, arguments and research findings presented in this paper are aimed to support this statement.
Publisher

Year
Volume
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Ball P., 2007, Masa Krytyczna, Wydawnictwo Insignis, Kraków.
 • Cachia R., Ferrari A., 2010, Creativity in Schools in Europe: A survey of Teachers, JRC, http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC59232.pdf (data wejścia: 12.07.2016).
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7069614.stm (data wejścia: 05.10.2015).
 • http://prishtinainsight.com/kosovos-education-system-amongst-worst-world/ (data wejścia: 10.10.2016]).
 • http://ww2.kqed.org/mindshift/2014/03/18/can-creativity-truly-be-fostered-inclassrooms-of-today/ (data wejścia: 02.10.2015).
 • http://www.apa.org/monitor/nov03/creativity.aspx (data wejścia: 10.10.2016).
 • http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/feb13/vol70/num05/Learning-from-Creative-Teachers.aspx (data wejścia: 03.01.2016).
 • http://www.journeytoexcellence.org.uk/resourcesandcpd/research/summaries/rsfosteringcreativity.asp (data wejścia: 05.10.2015).
 • http://www.szwecjadzisiaj.pl/kreatywne-rozwiazywanie-problemow-szwedzi-ponizejsredniej-pisa/ (data wejścia: 27.10.2015).
 • http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/jan/17/3-myths-creativity-in-business (data wejścia: 12.07.2015).
 • Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, 2012, A. Lipka, S. Waszczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Heilmann G., Korte W. B., 2010, The Role of Creativity and Innovation in School Curricula in the EU27. A content analysis of curricula documents, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Seville.
 • Ivcevich Z., 2009, Creativity Map: Toward the Next Generation of Theories of Creativity, “Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, vol. 3, no. 1.
 • Lilienfeld S. O., Lynn S. J., Ruscio J., Beyerstein B. L., 2011, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Wydawnictwo CiS, Warszawa.
 • Lipka A., 2002 , Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii, [w:] Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, A. Lipka, S. Waszczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Lloyd K., Smith P., 2004, Developing Creativity for Learning in the Primary School. A Practical Guide For School Leaders, National College For School Leadership, Nottingham.
 • Mooney L. R., 1963, A. Conceptual Model for Integrating Four Approaches to the Identification of Creative Talent, [in:] Scientific creativity: Its recognition and Development, C.W. Taylor, F. Barron (eds.), Wiley and Sons, New York.
 • Murdoch A., 2005, Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Nęcka E., 2003, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Pink D. H., 2005, A whole new mind, Riverhead Books, New York.
 • Root-Bernstein R. S., 2003, The art of innovation: Polymaths and the universality of the creative process, [in:] International handbook of innovation, L. Shavanina (ed.), Elsevier, Amsterdam.
 • Root-Bernstein R. S., Bernstein M., 1999, Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world's most creative people, Houghton Mifflin, New York.
 • Simon H.A., 1998, Podejmowanie decyzji menedżerskich: rola intuicji i emocji, [w:] Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać?, W.H. Agor (red.), Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Słownik języka polskiego, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Westby E. L., Dawson V. L., 1995, Creativity: Asset or Burden in the Classroom?, “Creativity Research Journal”, vol. 8, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5599
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.