PL EN


2016 | 14 | 191-206
Article title

Pojęcia niedookreślone w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Content
Title variants
PL
Underdetermined terms in the Agricultural System Structuring Act
Languages of publication
Abstracts
EN
A number of changes to the Agricultural System Structuring Act were introduced by the provisions of the Suspension of Sale of Properties from the Agricultural Property Stock of the State Treasury Act of 11 April 2003. The changes were intended to improve the protection for family farms in Poland and increase their development. Unfortunately, the new regulations are imprecise. They contain many harsh and underdetermined expressions. They also give too much discretion to the administration authorities that take decisions on agricultural property. All that undermines the sense of security and the principle of legal certainty. Consequently, it weakens the protection for family farms that it intended to improve.
Publisher

Year
Volume
14
Pages
191-206
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bochania K., Znaczenie klauzul generalnych w stosowaniu prawa krajowego i międzynarodowego, [w:] Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, L. Zacharko (red.), Katowice 2016.
 • Bogucka I., Państwo prawne a problem uznania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1992, nr 10.
 • Czerwińska-Koral K., Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, z. 1.
 • Dziewulska-Gaj I., O nieokreśloności konstytucyjnej zasady określoności, [w:] Sądowe stosowanie prawa, B. Dolnicki (red.), Katowice 2014.
 • Gilbert-Studnicki T., Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978.
 • Gregorczyk D., Stosowanie prawa administracyjnego przez sąd administracyjny, [w:] Sądowe stosowanie prawa, B. Dolnicki (red.), Katowice 2014.
 • Korzycka M., Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą (druk senacki nr 124), www. senat.gov.pl/prace/opinie-i-eksperzyzy.
 • Kurowska T., Ekologiczna funkcja własności rolniczej, Księga pamiątkowa poświęcona 40-leciu pracy naukowej A. Lichorowicza, „Studia Iuridica Agraria” 2001, t. II.
 • Kurowska T., Renesans własności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2.
 • Maj K., Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.
 • Matysiakiewicz A., M. Męczyńska, Sądowoadministracyny model stosowania prawa jako źródło problemów orzeczniczych organów administracji publicznej ora ogólnego poczucia niesprawiedliwości, [w:] Sądowe stosowanie prawa, B. Dolnicki (red.), Katowice 2014.
 • Marmor A., Varietes of Vadueness In the Law, „USC Legal Studiem Research Paper Series” 2013, nr 12-8.
 • Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1996.
 • Możdżeń-Marcinkowski M., [w:] Prawo rolne, Paweł Czechowski (red.), Warszawa 2011.
 • Ostrowska A., Teoretyczne aspekty uznania administracyjnego, [w:] Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006.
 • Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach.
 • Piaskowy A., Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego, „Transformacje prawa prywatnego” 2012, nr 3.
 • Piekarczyk S., Wielokierunkowa nieostrość w sądowym stosowaniu prawa Intencja prawodawcy a dyskrecjonalność sędziowska – antynomia czy kongruencja?, [w:] Klauzule generalne w prawie krajowym i obcym, L. Zacharko (red.), Katowice 2016.
 • Pietrzykowski T., Ujarzmienie Lewiatana – szkice o idei rządów prawa, Katowice 2014.
 • Pisuliński J., O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” 2016, nr 5.
 • Śliwka M., Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinesia” 2010, nr 1.
 • Truszkiewicz Z., Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” 2016, nr 2.
 • Wagiel E., Stosowanie czy tworzenie prawa – prawo sędziowskie, [w:] Sądowe stosowanie prawa, B. Dolnicki (red.), Katowice 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5646
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.