PL EN


2016 | 28/2 | 20-38
Article title

Demoniczność Boga jako założenie ekskluzywistycznego i inkluzywistycznego teizmu

Content
Title variants
EN
Demonic nature of God as an assumption of exclusivist and inclusivist theism
Languages of publication
Abstracts
EN
In this article I claim that there is a hidden assumption of the demonic character of God in the exclusivist and inclusivist theism. Exclusivism and inclusivism assume that God is partial and in fact does not care about most people in the world, choosing to reveal himself fully only in one part of the world. This kind of neglect for other people reflects the standard ethnocentrism and seems to be an expression of it. The only way to avoid the view that God is demonic is to accept the religious pluralism. The idea of religion would need to be changed: from the idea of religion as a place of revelation of God to the idea of religion as a place for searching for God. Accepting religious pluralism would lead, however, to the destruction of religions as we know them, since the core of their doctrines is based on the assumption of their superiority.
Year
Volume
Pages
20-38
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Craig W. L., On Guard. Defending Your Faith with Reason and Precision, Colorado Springs, CO 2010.
 • Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Warszawa 1988.
 • Goethe J.W., Faust. Tragedia. Część I, przeł. J. S. Buras, Kraków 1997.
 • Ibn Warraq, Dlaczego nie jestem muzułmaninem, przeł. K.W. Wielgat, G. Kuśmierek, Warszawa 2013.
 • Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1986.
 • Leeuw van der G., Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf, dostęp: 26.09.2016.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy Przekład, przeł. Komisja Przekładu Pisma Świętego Warszawa 1975.
 • Ranke-Heinemann U., Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm, przeł. M. Zeller, Gdynia 1995.
 • Streminger G., Gottes Güte und die Übel der Welt: das Theodizeeproblem, Tübingen 1992.
 • Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993.
 • Tertulian, De spectaculis, w: Tertullian Apology; De spectaculis / with an English translation by T. R. Glover. Minucius Felix / with an English translation by Gerald H. Rendall; based on the unfinsihed version by W. C. A. Kerr, Cambridge, Massachusetts, London, 1977.
 • Vigil J. M., Tomita L. E., Along the Many Paths of God, Münster 2008.
 • Weil S., Wybór pism, przeł. i oprac. Cz. Miłosz, Znak, Kraków 1991.
 • Zimon H., Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w Wiedeńskiej Szkole Etnologicznej, Lublin 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5692
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.