PL EN


2016 | 28/2 | 139-158
Article title

„Dwa szybkie żubry”. Masowa kultura wizualna i koncepcja animal symbolicum Ernsta Cassirera

Content
Title variants
EN
„Two quick bizons”. Mass visual culture and the Ernst Cassirer’s animal symbolicum concept
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper focuses on a contemporary phenomenon of visual mass culture consisting of signs and pictures expressing technical information and marketing communications. Such signs and pictures shape the environment of the modern man. One can notice them on highways, streets, in the city space, malls, stores, bars, airports and train stations. These signs and pictures are also mass produced items and can be considered as architecture represented by designs of easily recognizable buildings like McDonald's bars and IKEA department stores. Signs and pictures which are a subject matter of this paper have a technical and at the same time artistic character. This text is an attempt to see them in the context of the theory of culture by Ernst Cassirer and his concept of animal symbolicum.
Year
Volume
Pages
139-158
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • L.B. Alberti, O malarstwie, przeł. M. Rzepińska, L. Winniczuk, w: Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988.
 • S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in Seventeenth Century, Chicago 1983.
 • Appropriation. Documents of Contemporary Art, D. Evans (ed. by), London and Cambridge, Massachusetts 2009.
 • D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe orientacje w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.
 • J. Baetens, Visual Culture and Visual Studies, in: Art History and Visual Studies in Europe, M. Rampley, T. Lenain, H. Locher, A. Pinotti, Ch. Schoell-Glass and K. Zijlmans (ed. by), Leiden 2012.
 • M. Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” XVII, 2006.
 • M. Barnard, Advertising. The rethorical imperative, in: Visual Culture, Ch. Jenks (ed. by), London and New York 1995.
 • Z. Bauman, Globalizacja, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.
 • M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford 1988 (pierwsze wydanie 1972).
 • J. Białostocki, Spory o perspektywę, w: tegoż, Teoria i twórczość. O tradycjach i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961.
 • J. Białostocki, Symbole i obrazy, w: tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982.
 • E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998.
 • M.P. Davidson, The Consumerist Manifesto. Advertising in Postmodern Time, London and New York 1992.
 • M. Eliade, Obrazy i symbole, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998.
 • H. Foster, Powrót realnego, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2000.
 • P. Francastel, Sztuka i technika w XIX i XX w., przeł. M. i S. Jarocińscy, Warszawa 1966.
 • A. Freedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, przeł. A. Rejniak–Majewska i M. Pabiś-Orzeszyna, Warszawa 2012.
 • J.K. Galbraith, The Affluent Society, Hardmondsworth 1977.
 • W. Gropius, Pełnia architektury, przeł. K. Kopczyńska, Kraków 2014.
 • J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2002.
 • F. Jameson, Postmodernizm, czyli kulturowa logika kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 2011.
 • R. Janowicz, Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012.
 • R. Kasperowicz, Wstęp, w: Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010.
 • A. Kisielewski, Praktyki subwersywne w sztuce i kultura pragnień, w: Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, W. Burszta, A. Kisielewski (red.), Poznań 2015.
 • „Konteksty”, 2-3 (293-294), 2011.
 • R. Krauss, Grids, w: tejże, The Originality of the Avant–Garde and Other modernist Myths, Cambridge, Massachusetts, London, England 1999.
 • Men in Black: Handbook of Curatorial Practice, Ch. Tannet, U. Tischler (Hrsg.), Frankfurt am Main 2004.
 • N. Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” XVII, 2006.
 • N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Kraków–Warszawa 2016.
 • N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London–New York 2009.
 • W.J.T. Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago-London 1994.
 • W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Questiones” XVII, 2006.
 • M.R. Solomon, Consumer Behavior. Buying, Having, and Being, Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore 1992.
 • F.S. Michaels, Monoculture. How One Story is Changing Everytihng, Toronto 2011.
 • E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, przekład, wstęp i redakcja G. Jurkowlaniec, Warszawa 2008.
 • S. Rothkopf, Krauss and the Art Cultural Controversy: Interview with Rosalind Krauss, „The Harvard Crimson” May 1997, online: http://thecrimson.com/article.aspx?ref=112770 (dostęp: 14.09.2016)
 • R. Sulima, Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji, w: tegoż, Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 • The Visual Culture Reader, N. Mirzoeff (ed. by), London–New York 2002.
 • A. Warburg, Atlas obrazów Mnemosyne, M. Warnke (red.), Warszawa 2015.
 • R. Williams, Advertising: The Magic System, in: R. Williams, Problems in Materialism and Culture, London 1980.
 • J.H. Williamson, The Grid: History, Use, and Meaning, in: Design Discourse. History. Theory. Criticism, V. Margolin (ed. by), Chicago and London 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5708
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.