PL EN


2016 | 28/2 | 357-374
Article title

Mircea Eliade i pojęcie archetypu

Content
Title variants
EN
Mircea Eliade and the concept of archetype
Languages of publication
Abstracts
EN
The concept of archetype used by Eliade in religious science investigations derives from his meditational experiences. Eliade, in order to be better understood by Western scholars, referred to the archetype concept by Carl Gustav Jung and the concept of ideal type used by phenomenologists. However, one should not identify Jung's concept of archetype with that of Eliade's. With Jung, it has a psychological meaning, with Eliade a metaphysical one. However, according to the Romanian scholar, the same archetypes are basis of religious, esthetical and literary symbols. It is our intention which decides about how given symbol is to be understood. Any symbols however, owe their power just to the archetypes embedded in the structure of the human psyche.
Keywords
Year
Volume
Pages
357-374
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Avalon A., Yoga kundalini. Ścieżka poznania siebie, przeł. Marek Friman, Poznań 2001.
 • Angarika Govinda, Zasady buddyzmu tantrycznego, przeł. Zbigniew Miłunski, Zbigniew Zagajewski, [w:] Buddyzm, wybór tekstów i opracowanie: Jacek Sieradzan, Wit Jaworski, Marian Dziwisz, Pismo Literacko-Artystyczne, Kraków 1987.
 • Ciesielski R.T., Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, Poznań 2006.
 • Dupré L., Inny wymiar, przeł. Sabina Lewandowska, Kraków 1991.
 • Durand G., Wyobraźnia symboliczna, przeł. Cezary Rowiński, Warszawa 1986.
 • Eliade M., Obrazy i symbole, przeł. Magda Rodak, Warszawa 2009.
 • Eliade M., Techniki jogi, przeł. Beata Biały, Warszawa 2009.
 • Eliade M., Moje życie. Fragmenty dziennika 1941–1985, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa 2001.
 • Eliade M., Alchemia Azjatycka, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa 2000.
 • Eliade M., Mit wiecznego powrotu, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1998.
 • Eliade M., W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, przeł. Agnieszka Grzybek, Warszawa 1997.
 • Eliade M. Mefistofeles i androgyn, przeł. Bogdan Kupis, Warszawa 1994.
 • Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. Jan Wierusz-Kowalski, wstęp Leszek Kołakowski, posłowie Stanisław Tokarski, Łódź 1993.
 • Eliade M., Próba labiryntu. Rozmowy z Claude – Henri Rocquetem, przeł. Krzysztof Środa, Warszawa 1992.
 • Eliade M., Religia, literatura, komunizm. Dziennik emigranta, przeł. Adam Zagajewski, Londyn 1990.
 • Eliade M., Zapowiedź równonocy. Pamiętniki 1907–1937, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1989.
 • Eliade M., Majtreji, przeł. Irena Harasimowicz, Warszawa 1988.
 • Eliade M., Joga. Nieśmiertelność i wolność, przeł. Bolesław Baranowski, oprac. Tomasz Ruciński, Warszawa 1984.
 • Eliade M., Tajemnica doktora Honigbergera, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1983.
 • Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
 • Guggenbuhl C., Mircea Eliade and Serendranath Dasgupta, Zurich 2008.
 • Handerson E., H., Homo symbolicus, Luisiana State Uniwersity, b. d., ProQuest.
 • Jung C. G, Psychologia kundalini-jogi. Według notatek z seminariów 1932 opracował Sonu Shamdasani, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2003.
 • Jung C. G., Rozmowy, wywiady, spotkania, przeł. Robert Reszke, Warszawa 1999.
 • Jung C. G., Siedem nauk dla zmarłych. Napisane przez Bazyliadesa w Aleksandrii, mieście gdzie Wschód dotyka Zachodu, [w:] Jung C. G., Podróż na Wschód, wybór Leszek Kolankiewicz, przeł. Wojciech Chełmiński, Jerzy Prokopiuk, Erdmunte i Wacław Sobaszkowie, Warszawa 1989.
 • Jung C. G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1993.
 • Kania I., O pewnej propozycji aksjologicznej Mircei Eliadego, „Znak” 1984/11-12.
 • Lelito A., Człowiek – Animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008.
 • Meadow M.J., Archetypes and Patriarchy: Eliade and Jung, [w:] Journal of Religion and Health, 1992/3.
 • Pawlak Z., Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego, Włocławek 1995.
 • Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków 2001.
 • Saliba J.A., „Homo religiosus” in Mircea Eliade, Leiden 1976.
 • Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, przeł. Marek Macko, Kraków 2002.
 • Tokarczyk A., Hinduizm, Warszawa 1986.
 • Tokarska-Bakir J., Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wrocław 1997.
 • Tokarski S., Eliade i Orient, Wrocław 1984.
 • Topp I., Symbol w fenomenologii Eliadego, Acta Universitatis Vlatislaviensis, 1988.
 • Trzciński Ł., Tantra Śiwaicka, [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków 2001.
 • Waardenburg J., Religie i religia: systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. Andrzej Bronk, Warszawa 1991.
 • Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994.
 • Zotz V., Historia filozofii buddyjskiej, przeł. Monika Nowakowska, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5719
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.