PL EN


2017 | 1 |
Article title

Mieliśmy marzenia, żeby uczestniczyć w prawdziwym życiu artystycznym. Edward Kulikowski w rozmowie z Krzysztofem Czykierem

Content
Title variants
PL
We had dreams to participate in real artistic life. Edward Kulikowski in conversation with Krzysztof Czykier
Languages of publication
Abstracts
PL
Rozmowa dotyczy fenomenu, nieprzerwanego od 1976 roku, funkcjonowania Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku, tworzonego przez studentów i absolwentów UwB. Zespół niemal od początku prowadzony jest przez dyrygenta dr. hab. Edwarda Kulikowskiego. Maestro jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, długoletnim pracownikiem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, Profesorem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podwójny Jubileusz – Chóru i Dyrygenta – stanowił przyczynek do refleksji nad znaczeniem tradycji, ciągłości w kulturze teraźniejszości oraz kontekstów formacyjnych, wychowawczych realizowanych w muzyce i poprzez muzykę.
EN
The conversation concerns, uninterrupted since 1976, phenomenon of the Academic Choir of the University of Bialystok, created by students and graduates of the UwB. The team is led almost since the beginning by the conductor dr hab. Edward Kulikowski. Maestro is a graduate of The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Postgraduate Studies of Choirmaster at Academy of Music in Bydgoszcz, longtime employee of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Bialystok, professor of the University of Bialystok and The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw. The Double Jubilee – of the Choir and Conductor – contributed to the reflection on the importance of tradition, continuity in the culture of the present, and formation, educational contexts realized in music and through music.
Publisher

Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5810
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.