PL EN


2017 | 30 |
Article title

Od partykularyzmu do pragmatyzmu – percepcja społeczna odmienności kulturowej w przestrzeni lokalnej

Content
Title variants
PL
From particularism to pragmatism – social perception of cutural distinctness in local terrority
Languages of publication
Abstracts
EN
The article applies to the issue of perception of cultural distinctness in the context of ethical concepts. Research results presented in the text apply to the level of social distance to culturally different, the granting of rights and restrictions to the culturally different in local terrority. Taken analysis and interpretations of the research results fit into the wider context of discourse in the field of educational politics and cross-cultural education.
Publisher

Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • McLahren P., (2015), Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej, Wrocław
 • Berger L., Luckmann Th., (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa
 • Błeszyńska K.M., (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych − perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa
 • Bokszański Z., (1997), Stereotypy a kultura, Wrocław
 • Dąbrowa E., Manista U., (2013), Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej, (w:) J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej jako kapitał społeczności wielokulturowych, Warszawa
 • Diggins J. P., (2010), Iluzje pragmatyzmu. Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, Warszawa
 • Hołówka J., (2010), Dwie koncepcje moralności, „Etyka”, nr 43
 • Jost J. T., Banaji M. R., (1994), The role of stereotyping in system-justification and the production of false consciousness, „British Journal of Social Psychology”, t. 33
 • Nowak S. (red.), (1970), Metody badań socjologicznych, Warszawa
 • Nowicka E., (1990), Dystans wobec innych ras i narodów w społeczeństwie polskim, (w:) E. Nowicka (red.), Swoi i obcy, Warszawa
 • Park R. E., (1902), The Concept of Social Distance, „Journal of Applied Sociology”, t. VIII, cyt. za: W. J. Goode, P. K. Hatt [1963], Skala Bogardusa do pomiaru dystansu społecznego, (w:) S. Nowak, (red.), (1970), Metody badań socjologicznych, Warszawa
 • Putnam R., (2009), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa
 • Sobecki M., (1997), Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok
 • Szczurek-Boruta A., (2013), Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. XXI
 • Trope Y., Liberman N., (2000), Temporal construal and time-dependent changes in preference, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 79
 • Wojciszke B., (2010), Sprawczość i wspólnotowość, Gdańsk
 • CBOS, komunikat z badań, Stosunek Polaków do innych narodów, (2013), Warszawa, luty http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF [20.03.2016]
 • olsztyn.stat.gov.pl/ [20.03.2016]
 • bialystok.stat.gov.pl/ [20.03.2016]
 • wywiad z prof. I. Krzemińskim Antysemityzm narodowo-katolicki, opublikowanym: http://wyborcza.pl/1,75478,14636613,Prof__Krzeminski__Antysemityzm_narodowo_katolicki.html?as=2 [25.03.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5953
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.