PL EN


2017 | 30 |
Article title

System rodzinny w przestrzeni międzykulturowej

Content
Title variants
PL
Family system in multi-cultural circumstances
Languages of publication
Abstracts
EN
The dynamics of changes in the modern world require continuous updating of analyses concerning the nature of social relations and the processes occurring therein. This paper constitutes an attempt to outline analysis of processes occurring in the family system under variable social conditions. One modern challenge researchers face is conducting research (including research of the family system) under inter- and multi-cultural conditions. This necessitates accounting for the following variables over the course of research: nature of the location where entities function, their cultural, ethnic, religious or national diversity, the fact of participation in migration phenomena, globalization trends and multiple social identities of social units or groups. The author has made both the theoretical background and specific examples of dilemmas that the author encounters in counseling practice the core of analysis, in the context of undertaken diagnostic and therapeutic measures. The situation of a mixed couple with high cultural, ethnic, religious or national diversity, dilemmas related to the dual identity of children from mixed married couples, preservation of the family system participating in migratory processes (including return migration) as well as work with immigrant families seem to be good exemplifications of the inter-cultural dilemmas encountered in the context of counseling. This is intended to increase awareness of increasingly common problems in society and social units, and simultaneously to create conditions for multi-cultural societies accounting for globalization processes that can currently be observed.
Publisher

Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Anderson H., Goolishian H., (1988), Human systems as linguistic system: premilinary and evolving ideas about the inmplications for clinical theory, „Family Process”, nr 27, 4
 • Bajkowski T., (2013), Systemowa diagnoza rodziny jako wymóg współczesności, (w:) W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski (red.), Środowisko – Zasoby – Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec przestrzeni życia społecznego, Warszawa
 • Bajkowski T., (2011), Stres – czym jest i jak z nim postępować, (w:) T. Bajkowski, T. Sosnowski (red.), Innowacje w edukacji. Alternatywny model praktyk studentów wychowania fizycznego, Białystok
 • Bajkowski T., (2014), Diagnoza psychopedagogiczna w warunkach między- i wielokulturowości, (w:) T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Warszawa
 • Bajkowski T., (2016), Terapia rodziny z perspektywy wybranych kryteriów diagnostycznych, (w:) K. Białobrzeska, C. Kurkowski (red.), W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, Kraków
 • Barbaro M., (1999), Struktura rodziny, (w:) B. De Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków
 • de Barbaro B., (1999), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków
 • Bauman Z., (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa
 • Beck U., (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa
 • Berger P. L., Luckmann T., (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa
 • von Bertalanffy L., (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Warszawa
 • Cybulski M., (2015), Społeczeństwo wielokulturowe w Polsce, (w:) E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau (red.), Pacjent odmienny kulturowo, Poznań
 • Danilewicz W., (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok
 • Gadamer H. G., (2016), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa
 • Gale J. E., Long J. K., (1996), Theoretical foundations of family therapy, (w:) F. P. Piercy, D. H. Sprenkle, J. L. Wetchler (red.), Family Therapy Sourcebook, New York
 • Geary B. B., Zeig J. K., (2001), The Handbook of Ericksonian Psychotherapy, Phoenix
 • Gergen K. J., (1985), The social constructionist movement in modern psychology, „AmericanPsychologist”, nr 40
 • Gerson R., Hartman S., McGoldri M., (2007), Genogramy. Rozpoznanie i interwencja, Poznań
 • Janicka L., Liberska H., (red.), (2014), Psychologia rodziny, Warszawa
 • Jarosz E., Wysocka E., (2006), Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa
 • Józefik B., (2003), Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin, (w:) L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków
 • Levin I., (1993), Family as Mapped Realities, „Journal of Family Issues”, t. 14, nr 1
 • Levin I., Trost J., (1992), Understaning the Concept of Family, „Family Relations”, t. 41, nr 3
 • Mead M., (2000), Kultura i tożsamość, Warszawa
 • Muszyńska J., Danilewicz W., Bakowski T., (red.), (2013), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Warszawa
 • Nikitorowicz J., (2004), Funkcja kulturowa współczesnej rodziny podstawą i szansą kreowania tożsamości międzykulturowej jako wyzwanie XXI wieku, (w:) A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku, Toruń
 • Nikitorowicz J., (2010), Współczesny nauczyciel w procesie rewitalizacji wartości i pamięci przeszłości w kreującym się społeczeństwie wielokulturowym, (w:) Z. Jasiński (red.), Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, Opole
 • Nikitorowicz J., (2013), Międzykulturowość jako kategoria kultury i edukacji, (w:) T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (red.), Kultura w edukacji międzykulturowej – konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Cieszyn – Warszawa – Toruń
 • Nikitorowicz J., (2000), Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańsk
 • Nikitorowicz J., (red.), (2013), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Kraków
 • Nikitorowicz J., Sobecki M., Danilewicz W., Muszyńska J., Misiejuk D., Bajkowski T. (red.), (2013), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa
 • Szlendak T., (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa
 • Szczurek-Boruta A., (2014), O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje, Toruń
 • Sztompka P., (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5955
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5955
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.