PL EN


2017 | 31 |
Article title

Postawy migracyjne młodzieży akademickiej Białegostoku

Authors
Content
Title variants
PL
Migratory attitudes of Białystok academic youth
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper is dedicated to a presentation of a fragment of the first phase of a comprehensive empirical study conducted in Białystok in the year 2015 (Biernacka head, Wądołowski, Wołyniec), with a focus on the young generation’s attitudes with reference to migration. Taking into account high unemployment rates in Poland and relatively meagre life chances comparing to many so-called old Europe countries, a life trajectory based on migration is recognized by many Poles as the only one that makes sense and is worth the effort. Thereupon, future orientation options to be selected by respondents in an original self-administered survey designed for the purpose of this project have been organized with a direct reference to migration. Those were investigated in particular contexts, with relation to study, job and remuneration prospects in their homeland and abroad. The project allows to envisage patterns of probable future behaviours of young generations in the country where migration in the early adulthood has become a common course of action.
Publisher

Year
Volume
31
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Anderson B. (2010), Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers, “Work, Employment and Society”, nr 24(2), s. 300-317.
 • Bul R. (2014), Migracje wahadłowe ludności w aglomeracji poznańskiej, Poznań.
 • Cieślińska B. (2012), Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego, Białystok.
 • Huntington S. (2007), Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków.
 • Jończy R. (2006a), Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 11-15.
 • Jończy R. (2006b), Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży, „Polityka Społeczna”, nr 10, s. 10-13.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2007), Migracje niepełne. Warszawa.
 • Mikołajczyk, B. (2004), Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Katowice.
 • Morokvasic M. (2004), „Settled in mobility”: engendering post-wall migration in Europe, „Feminist Review”, nr 1.
 • Okólski M. (1999), Transformacja mobilności przestrzennej a nowe formy migracji międzynarodowych, [w:] Dziesięć lat po szoku. Polska gospodarka w latach 1989-1998. Materiały z konferencji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wrzesień 1998, Warszawa, s. 246-265.
 • Okólski M. (2001), Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska-Motylska, M. Okólski M., Warszawa, s. 31-61.
 • Jaźwińska-Motylska E. (2001a), Migracja niepełna a przebieg karier zawodowych, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska-Motylska, M. Okólski, Warszawa, s. 331-356.
 • Jaźwińska-Motylska E. (2001b), Migracja niepełna ludności Polski. Zróżnicowanie międzyregionalne, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska-Motylska, M. Okólski, Warszawa, s. 101-124.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin.
 • Potyrała A. (2005), Współczesne uchodźstwo: próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań.
 • Slany K. (2008), Co to znaczy być migrantką?, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Kraków, s. 7-28.
 • Smagacz-Poziemska M. (2008), Między domem a globalnym rynkiem. Przegląd współczesnych koncepcji i badań w badaniach imigrantek na rynku pracy, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, red. K. Slany, Kraków, s. 31-61.
 • Śliz A., red. (2008), Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków, Opole
 • Wierzbicki, B. (1993), Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Warszawa.
 • Wysocka E. (2007), „My” i „oni” – dlaczego tak trudno być razem? Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa, [w:] Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Warszawa, s. 13-63.
 • Ząbek M., red. (2002), Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa.
 • Ząbek M., Łodziński S. (2008), Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa.
 • GUS (2015), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014, Notatka informacyjna z dnia 5 października 2015 r., [27.11.2015].
 • Konwencja Genewska z 28 lipca 1951 r. dotycząca statusu uchodźców, pełen tekst Konwencji dostępny jest w pdf na stronie internetowej, [27.11.2015].
 • http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/materialy/konwencje/konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-1951-r.html.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku (2016), Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2015 r., data publikacji raportu 01.07.2016, plik dostępny w pdf i xls na stronie internetowej, [08.05.2017].
 • http://bialystok.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnosc-ruch-naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-podlaskim-w-2015-r-,3,10.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5966
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5966
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.