PL EN


2017 | 3 |
Article title

Objawienia prywatne w kontekście objawień fatimskich – ich miejsce w teologii

Content
Title variants
PL
Private revelations in the context of the fatima apparitions – their place in theology
Languages of publication
Abstracts
EN
Private revelation is, as we see on the example of “Fatima apparitions”, undoubte dly the most prophetic of modern apparitions, a manifestation of divine truth given to selected people (children) for the universal benefit of the Church and the world. In contrast to public Revelation, private revelation has as its purpose not the revealing of new doctrine, but rather the guiding of humanity in its eff orts to incorporate more fully the truths of the Gospel already contained in public Revelation. The criterion for judging the truth of a private revelation is its orientation to Christ himself. A private revelation can give rise to new forms of piety, or deepen older ones. It can be a valuable aid for better understanding and living the Gospel at a certain time.
Publisher

Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Benedykt XVI, adhortacja apostolska Verbum Domini (2010).
 • Benedykt XVI, Biała Pani z Fatimy wzywa nas, byśmy zaufali «mądrości z góry». Audiencja generalna po podróży (19.05.2010), „L’Osservatore Romano” (2010) 7, s. 29-30.
 • Benedykt XVI, Podróż apostolska do Portugalii. Konferencja prasowa w samolocie, „L’Osservatore Romano” (2010) 7, s. 6-7.
 • Benedykt XVI, Prorocka misja Fatimy dla zbawienia świata. Msza św. na placu przed sanktuarium maryjnym (13.05.2010), „L’Osservatore Romano” (2010) 7, s. 20-21.
 • R. Fisichella, Apparizioni, [w:] Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Casale Monferrato 19973, s. 76-77.
 • Jan Paweł II, Chwałą Bożą człowiek żyjący. Homilia podczas Mszy św. odprawionej 13 maja na placu przed sanktuarium (15.05.1991), „L’Osservatore Romano” (1991) 7, s. 26-27.
 • Jan Paweł II, Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia. Msza św. i beatyfikacja Franciszka i Hiacynty, „L’Osservatore Romano” (2000) 7-8, s. 7-8.
 • Jan Paweł II, Orędzie głęboko wpisane w dzieje ludzkości. Audiencja generalna po podróży (17.05.2000), „L’Osservatore Romano” (2000) 7-8, s. 4-5.
 • Jan Paweł II, W domu Matki. Przemówienie wygłoszone 12 maja podczas czuwania w sanktuarium maryjnym w Fatimie (12.05.1991), „L’Osservatore Romano” (1991) 7, s. 21-22.
 • Jan od Krzyża, Dzieła, Kraków 1986.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (1994) (wyd. pol. Poznań2 2002).
 • Levada W. J. Kard., Wstęp do dokumentu. Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań, „L’Osservatore Romano” (2012) 7-8, s. 56-57.
 • Liturgia godzin, t. 1, Poznań 1982.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań, „L’Osservatore Romano” (2012) 7-8, s. 57-59.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, „L’Osservatore Romano” (2000) 9, s. 40-51.
 • Paweł VI, Odczytanie znaków czasu. Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej (16.04.1969), [w:] idem, Trwajcie mocni w wierze, t. 2, Kraków 1974, s. 561-564.
 • Popławski J. M., Objawienia prywatne, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin – Kraków 2002, s. 591-592.
 • Posacki A., Objawienia, [w:] idem, Encyklopedia zagrożeń duchowych. Mistyka, ezoteryzm, okultyzm, t. 2, Radom 2009, s. 158-163.
 • Ratzinger J., Messori V., Raport o stanie wiary. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kraków 1986.
 • Rusecki M., Objawienia prywatne, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej (red.), Lublin – Kraków 2002, s. 853-859.
 • Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964).
 • Sobór Watykański II, konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (1965).
 • Vorgrimler H., Objawienie prywatne, [w:] H. Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny, T. Mieszkowski, P. Pachciarek (tł. i opr.), Warszawa 2005, s. 232.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5982
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.