PL EN


2017 | 3 |
Article title

Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy

Content
Title variants
PL
The evangelical mysticism – sources, fundamentals, manifestations
Languages of publication
Abstracts
EN
Mysticism is Christian experience, catholic, orthodox but also pentecostal and evangelical too. The Reformation emphasized the role of the deep knowledge of God. It showed the initiative of God’s love to people and taking this gift through faith, which is necessary to the salvation and the experience of God. Martin Luther talked about the real presence of Christ, it is strongly expressed in the declaration of St. Paul: yet I am alive; yet it is no longer I, but Christ living in me. It calls for a personal experience (a coherence of a objective true and personal experience of a prayer and a mysticism). On the way to the evangelical experience you need to indicate the german pietism or the movement of the puritans who were in the Church of England (Anglican Church) and the service of protestant preachers and theologians, even as Jonathan Edwards, George Whitefi eld, Friedrich Daniel Schleiermacher. However, The direct source of evangelical mysticism you need to look for in the teaching of John Wesley who emphasized the need of personal experience of God and the assurance of salvation obtained by the grace of God. The special signifi cance had the doctrine about so-called second blessing. After the justifi cation, on the way of spiritual development, comes by giving the gift of the Holy Spirit as the experience of love of God, which is the basis of new life. For evangelical and pentecostal spirituality the starting point is the new birth (the deep inner experience of the spousal relationship with Jesus Christ, what often is associated with his feelings and the intimacy. It is often manifested in visions, dreams or prophetic words. In the pentecostal spirituality you can indicate specific manifestations of mysticism: ecstatic conditions; various emotional conditions; the consciousness of the approach to the Revelation; psychosomatic symptoms; the total transformation – the experience of God leads to a new way of life in all dimensions. The practice of spiritual gifts (glossolalia, the word of wisdom, the word of knowledge, prophesying, resting in the Spirit). It is also important that the evangelical mysticism has most of all the community character and it is expressed in the following practices: prayer of praise, a new christian music (Praise&Worship), an inspired singing, a prophetic worship (International House of Prayer in Kansas City).
Publisher

Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bickle M., Rozwój sfery proroczej, tł. B. Olechnowicz, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • Cordes P. J., „Niech zstąpi Duch Twój”. Refl eksje na temat katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, tł. S. Demska, J. Demski, Kraków 1998.
 • Cyran W., Co mówi Duch do Kościołów. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i dziś, Częstochowa 2012.
 • Cyran W., Spoczynek w Duchu Świętym, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 257-274.
 • Cyran W., Spoczynek w Duchu Świętym. Refl eksja teologiczna i świadectwa, Częstochowa 2010.
 • Czajko E., Dar w Nowym Testamencie, www.archiwumchn.kz.pl/index.php?id=artykuly&link=2008/03-04/naszawiara.html [dostęp: 21.09.2015].
 • Dąbrowska-Macura W., Wspólnota – klucz do jedności. Kościół jako koinonia według dokumentów końcowych z dialogu katolicko-zielonoświątkowego, Świdnica 2008.
 • Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 1. Narodziny i rozwój Reformy protestanckiej, tł. J.M. Kłoczowski, Warszawa 1986.
 • Evdokimov P., Prawosławie, tł. J. Klinger, Warszawa 2003.
 • Evdokimov P., Szalona miłość Boga, tł. M. Kowalska, Białystok 2001.
 • Głaz S., Doświadczenie religijne, Kraków 1998.
 • Jak zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, www.wzrastajmy.pl/Studium-Biblijne,6,-Jak-zostalem-ochrzczony-w-Duchu-Swietym,113,temat.htm [dostęp 22.05.2015].
 • Jan od Krzyża, Droga na górę Karmel, [w:] idem, Dzieła, tł. B. Smyrak, Kraków 1998, s. 139-401.
 • Karski K., Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971.
 • Kopeć A., Dar proroctwa w Kościele, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 201-210.
 • Kowalska F., Dzienniczek, Warszawa 2005.
 • Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
 • Kuliberda A., Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005.
 • Luter M., O wolności chrześcijańskiej, tł. W. Niemczyk, Warszawa 1991.
 • McGuckin J. A., Wschodnia tradycja chrześcijańska (od III do IX wieku), [w:] Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, G. Mursell (red.), tł. J. Wilk, Częstochowa 2004, s. 125-150.
 • Migda A., Mistycyzm pentekostalny w Polsce, Kraków 2013.
 • Misiurek J., Protestancka duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Lublin – Kraków 2002, s. 718-719.
 • Orczykowski M., Dar mówienia językami, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth (red.), Lublin 2010, s.211-218.
 • Pearlman M., Doktryny biblijne. Zarys teologii systematycznej, tł. K. Dubis, Suchacz 1998.
 • Piłat K., Zespół uwielbienia, www.wieczernik.pl/zespol-uwielbienia [dostęp 22.04.2015].
 • Pindel R., Prawdziwi i fałszywi prorocy. Trud rozeznania, [w:] Duch Święty w naszej codzienności, K. Guzowski, G. Barth (red.), Lublin 2010, s. 77-91.
 • Prince D., Fundamenty prawego życia, tł. A. Nikodem, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Prusak J., Święty, mistyk czy wariat?, „Rycerz Niepokalanej” 2009 nr 7-8, s. 202.
 • Ricca P., Metodyści. [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, H. Witczyk (red.), tł. S. Bielański i in., Kielce 2005, s. 448.
 • Schleiermacher F. D., Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą, tł. J. Prokopiuk, Kraków 1995.
 • Secondin B., Mistyka, [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, H. Witczyk (red.), tł. S. Bielański i in., Kielce 2005, s. 464.
 • Selderhuis H. J., Tradycja protestancka w Europie (od XVI do XIX wieku), [w:] Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, G. Mursell (red.), tł. J. Wilk, Częstochowa 2004, s. 165-200.
 • Siemieniewski A., Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła, Wrocław 2005.
 • Siemieniewski A., Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka, Wrocław 1997.
 • Siemieniewski A., Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła. „Przez wodę i krew” (1 J 5, 6), Wrocław 2007.
 • Siemieniewski A., Prorocze uwielbienie, www.przymierze.info/news.php?readmore=189 [dostęp 22.04.2015].
 • Skevington Wood A., Metodyści, [w:] Historia chrześcijaństwa, B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko (red.), tł. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 472-476.
 • Skevington Wood A., Przebudzenie, [w:] Historia chrześcijaństwa, B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko, tł. T. Szafrański (red.), Warszawa 2002, s. 454-471.
 • Špidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu. Przewodnik systematyczny, tł. L. Rodziewicz, Kraków, 2005.
 • Springer K.L., Purytanie i separatyści, [w:] Historia chrześcijaństwa, B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko (red.), tł. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 406-407.
 • Synan V., „Charyzmatycy” – odnowa w głównych denominacjach protestanckich, [w:] Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego, V. Synan (red.), tł. M. Wilkosz, Kraków – Szczecin 2006, s. 211-249.
 • Teresa od Jezusa, Księga fundacji, [w:] eadem, Dzieła, tł. H. P. Kossowski, Kraków 19873, s. 447-745.
 • Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, tł. H. P. Kossowski, Kraków 2006.
 • Ulonska R., Dary Ducha Świętego – teoria i praktyka, tł. M. Wółkiewicz, Kraków 1987.
 • Valdman T., Symeon „Nowy Teolog”, [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, H. Witczyk (red.), tł. S. Bielański i in., Kielce 2005, s. 691.
 • Wagner C. P., Kościoły, które się modlą, tł. K. Płuciennik, Kalisz 2002.
 • Wagner C. P., Modlitwa wojny duchowej, tł. S. Budzińska, Kalisz 2001.
 • Wagner C. P., Trzęsienie ziemi w kościele! Wpływ Reformacji Nowoapostolskiej na kształt współczesnego kościoła, tł. Chrześcijański Kościół Reformacyjny, Warszawa 2003.
 • Wagner C. P., Burzenie warowni w mieście, tł. S. Budzińska, M. Sobańska, Kalisz 2001.
 • Wider D., Duchowość dla wszystkich, Kraków 2001.
 • Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, E. Bednarz, R. Tomaszewski (red.), Warszawa 2010.
 • www.ihopkc.org/prayerroom/about-the-prayer-room [dostęp: 24.09.2015].
 • www.ihopkc.org/prayerroom/history [dostęp: 24.09.2015].
 • Yoder J. H., Kreider A., Anabaptyści, [w:] Historia chrześcijaństwa, B. Bojar, P. Wacławik, P. Woszczenko (red.), tł. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 419-427.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/5989
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_5989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.