PL EN


2017 | 16 | 1 |
Article title

The Moral Dimension of Patriotism

Content
Title variants
EN
Moralny wymiar patriotyzmu
Languages of publication
Abstracts
EN
A complete description of patriotism must be multifaceted and include moral aspects. Specifically, a theological and moral approach to patriotism must first define the patriotic duty to love one’s homeland, the source of this love, and its concrete manifestations, and then morally assess (anti)patriotic attitudes. The source of patriotic duty is faith, hope, and the universal and ordered love that pertains to the Fourth Commandment. Patriotic duty is manifested in specific attitudes that demonstrate one’s affective disposition and practical service for the good of one’s homeland. Everything that opposes patriotism (i.e., its absence, distortion, or outright anti-patriotism) is a serious moral offense. The central character of love in Christian morality serves as the grounds for this evaluation.
PL
Pełny opis patriotyzmu domaga się wieloaspektowego spojrzenia, w którym nie może zabraknąć kwestii moralnych. Specyfiką teologicznomoralnego podejścia do miłości ojczyzny jest określenie zobowiązującego charakteru i źródeł tej postawy, jej konkretnych przejawów oraz ocena moralna postaw (anty)patriotycznych. Obowiązek patriotyzmu ma swoje źródło w wiarze, nadziei oraz powszechnej i zarazem uporządkowanej miłości, której dotyczy IV przykazanie Dekalogu. Praktyczna realizacja tej powinności dokonuje się poprzez szereg postaw szczegółowych, które wyrażają nastawienie uczuciowe oraz praktyczną służbę dobru ojczyzny. Wszystko zaś to, co się sprzeciwia patriotyzmowi (jego brak, wypaczenia czy postawy wprost antypatriotyczne) stanowi ciężkie wykroczenie moralne. Uzasadnieniem dla takiej kwalifikacji jest centralny charakter miłości w moralności chrześcijańskiej.
Keywords
Publisher

Year
Volume
16
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bartyzel, J. “Patriotyzm.” Encyklopedia katolicka, Vol. 15. Edited by E. Gigilewicz. Lublin, 2011.
 • Catechism of the Catholic Church. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1997.
 • John Paul II. “Homily.” March 6, 1991, Kielce, Poland.
 • John Paul II. “Homily.” June 14, 1999, Łowicz, Poland. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1999/documents/hf_jpii_hom_19990614_lowicz.html.
 • John Paul II. “Homily.” May 22, 1995, Skoczów, Poland.
 • John Paul II. “Speech to the Public Authorities at the Belvedere Palace.” June 17, 1982, Warsaw, Poland. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1983/june/documents/hf_jp-ii_spe_19830617_autorita-statali.html
 • John Paul II. “Welcome Address at Okiecie Airport.” June 16, 1983, Warsaw, Poland.
 • John Paul II. “Departure Address at the Cracow Airport.” June 10, 1997, Cracow, Poland. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1997/june/documents/hf_jp-ii_spe_19970610_congedo-polonia.html.
 • Jan Paweł II, “Address to Polish Parliament.” June 11, 1999, Warsaw, Poland. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1999/june/documents/hf_jp-ii_spe_19990611_warsaw-parliament.html.
 • John Paul II. “Address to the United Nations.” The Fiftieth General Assembly of the United Nations Organization. October 5, 1995, United Nations Headquarters, New York. Speech. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html.
 • Kluxen-Pyta, D. “Patriotismus.” Lexikon für Theologie und Kirche. Edited by K. Baumgartner. Freiburg, Basel, Rome, Vienna: 1998): 1,470.
 • Leo XIII. Encyclical: Sapientiae christianae. Vatican City, Italy: Libreria Editrice, 1890.
 • Niemiec, B. “Patriotyzm.” In Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego. Edited by A. Zwoliński. Radom: Wydawnictwo Polwen, 2003, 353-356.
 • Paul VI, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World: Gaudium et spes. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1965.
 • Pawłowicz, J. Patriotyzm jako podstawa ładu społecznego w nauczaniu Kościoła katolickiego. http://www.kuria-dodatek.szczecin.opoka.org.pl/patriotyzm.htm. Accessed: 06.01.2017.
 • Pius X. Encyclical on St. Anselm Aosta: Communium Rerum. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1909.
 • Pius XII. Encyclical on the Unity of Human Society: Summi Pontificatus. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1939.
 • Polish Conference of Catholic Bishops, Letter Chrześcijański kształt patriotyzmu. March 14, 2017, no. 1.
 • Przesmycki, P. “Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego.” Annales. Etyka w życiu gospodarczym 11, no. 2 (2008): 195-203.
 • Salij, J. Patriotyzm dzisiaj. Poznan: W Drodze, 2005.
 • Skorowski, H. Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych. Warsaw: 1994.
 • Second Vatican Council. Decree on the Mission Activity of the Church: Ad gentes divinitus. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1965.
 • Zadykowicz, T. “O nowe oblicze patriotyzmu. Refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II do Polaków.” Roczniki Teologiczne, Vol. 52, no. 3 (2005): 145-157.
 • Zadykowicz, T. “Patriotyzm jako postawa.” Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Edited by K. Jeżyna, J. Gałkowski, and M. Kalinowski. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 2008, 53-58.
 • Zadykowicz, T. “Umiłowanie ojczyzny i patriotyzm,” Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Edited by K. Jeżyna, J. Gałkowski, and M. Kalinowski. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 2008, 73-85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6194
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.