PL EN


2017 | 16 | 1 |
Article title

Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World

Content
Title variants
EN
Maryja jako znak bożego miłosierdzia wobec kobiet i świata
Languages of publication
Abstracts
EN
In the plan of God’s Mercy, Mary plays a unique and irreplaceable role as the Mother of Jesus and as a sign of God’s Mercy towards all women and the entire world. As a sign, Mary significantly resembles other women both because of her sex and because of Jesus’ attitude towards the women he met. This attitude is so clear that it conveys that women experience God’s mercy in a particular way and that they have a specific vocation in the world. Particular chapters of the Bible tell us about Mary as a sign of Divine Mercy, about God’s Mercy toward women, and about women as the ones who bring Divine Mercy to the world.
PL
Artykuł ukazuje, że w planie Bożego Miłosierdzia Maryja odgrywa jedyną i niepowtarzalną rolę jako Matka Chrystusa. Jednocześnie jest Ona znakiem miłosierdzia Boga wobec wszystkich kobiet i całego świata. W znaku Maryi można bowiem dostrzec podobieństwo do innych kobiet, tak ze względu na płeć jak i na postawę Jezusa wobec napotkanych niewiast. Postawa ta jest na tyle jednoznaczna, że pozwala mówić o szczególnym doświadczeniu Bożego Miłosierdzia przez kobiety i o specyficznym powołaniu kobiet w świecie. Poszczególne rozdziały mówią o Maryi jako o znaku Bożego Miłosierdzia, o Bożym Miłosierdziu wobec kobiet oraz o kobiecie jako niosącej Boże Miłosierdzie wobec świata.
Publisher

Year
Volume
16
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bartosik, G. M. Mediatrix in Spiritu Mediatore: Pośrednictwo Najświetszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej. Niepokalanow: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2006.
 • Brzegowy, T. Pisma Mądrościowe Starego Testamentu. Tarnow: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 2007.
 • Chrostowski, W. “Ludzka cielesność jako obraz Boga.” Collectanea Theologica 70, no. 4 (2000): 5.
 • Ciompa, P. “Siostry mniejsze, bracia więksi?” “Fronda” w Sieci, (May 2016): 63-67.
 • De Vaux, R. Instytucje Starego Testamentu. Poznan: Wydawnictwo Pallottinum, 2004.
 • Healy, M. Men and Women are from Eden. E-Book: Kindle. Ohio: Servant Books, 2005. Digital: Kindle.
 • John Paul II. Dives in Misericordia, Encyclical Letter. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1980. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
 • John Paul II. Evangelium Vitae, Encyclical Letter. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1995. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
 • John Paul II. Redemptoris Mater, Encyclical Letter. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1987. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031987_redemptoris-mater.html
 • John Paul II. Letter to Women. Beijing, 1995. https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html
 • John Paul II. Mulieris Dignitatem, Apostolic Letter. Vatican City, Italy: Libreria Editrice Vaticana, 1988. Https://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulierisdignitatem.html
 • John Paul II, The Redemption of the Body and the Sacramentality of Marriage: A Theology of the Body. Catholic Primer: 2006. http://www.catholicprimer.org/papal/theology_of_the_body.pdf
 • Ketter, P. Chrystus a kobiety. Warsaw: Drukarnia Wydawnictwa Ks. Jezuitow, 1937.
 • Kentenich, J. Ideał kobiety: Stereotyp czy pociągający wzorzec. Otwoc-kŚwider: Wydawnictwo Apostolicum, 2013.
 • Kogler, F., Egger-Wenzel R., and Ernst M., eds. Nowy Leksykon Biblijny. Kielce: Wydawnictwo Jedność 2011.
 • Kostka, A. “Niepokalana—Kobiecość na nowo pisana.” Kobieta w Kościele i w Społeczeństwie. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, no. 78 (2014).
 • Kostka, A. Rozkwitnąć pełnią barw: Duchowość kobiety w Ruchu Szensztackim. Świder 2008.
 • Kupczak, J. Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Cracow: Wydawnictwo Znak, 2006.
 • Masciarelli, M.G. Znak Niewiasty: Maryja w Teologii Josepha Ratzingera. Cracow: Wydawnitcwo eSPe, 2008.
 • Salij, J. “Chrześcijański antyfeminizm.” W drodze 343, no. 3 (2002): 125.
 • Skorowski, H. “Prawa człowieka.” In Słownik Społeczny. Edited by B. Szlachta. Cracow: Wydawnictwo WAM, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6223
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.