PL EN


2017 | 9 |
Article title

Топас дому ў беларускай паэзii пачатку ХХ стагоддзя

Content
Title variants
BE
Topos domu w białoruskiej poezji początku XX wieku
BE
Topos of home in Belarusian poetry of the early 20th century
Languages of publication
Abstracts
PL
Topos domu jest jednym z kluczowych elementów obrazu rzeczywistości artystycznej w białoruskiej poezji na początku XX wieku. Zwiększone zainteresowanie toposem domu zostało zdeterminowane przede wszystkim przemianami społecznymi. Na poziomie przedmiotowo-graficznym topos domu reprezentowany jest głównie przez chłopskie domy, na poziomie semantycznym – przez metonimicznie oznaczenie ojczyzny. Topos domu pojawił się jako opozycja: dom–antydom, swój–obcy, żyjący–martwy. W poezji białoruskiej dom stanowi wartość moralną i materialną.
EN
Topos of home is one of the main elements of the artistic picture of the national reality in the Belarusian poetry of the early 20th century. Increased interest in topos of home results from the revival of Belarusian history and culture. On the subject-shaped level topos of home is represented by a peasant house, on the semantic level – metonymically correlated with homeland. Topos of home is represented by the opposition home–anti home, a fellow countryman–a stranger, the living–the dead. In Belarusian poetry home represents moral and material values.
Publisher

Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Буйло К., Курганная кветка. Факсiмiльнае выданне, Мiнск 1988.
  • Гарун Алесь, Матчын дар. Факсiмiльнае выданне, Мiнск 1989.
  • Колас Якуб, Збор твораў. У 14 т., Мiнск 1972, т. 1.
  • Купала Янка, Поўны збор твораў. У 9 т., Мiнск 1996, т. 2.
  • Лотман Ю., Структура художественного текста, Ленинград 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6376
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.