PL EN


2017 | 9 |
Article title

Topos domu w powieściach Wałerija Szewczuka: „Дiм на горi”, „Привид мертвого дому”

Content
Title variants
PL
Топос дiму у романах Валерия Шевчука: “Дiм на горi”, “Привид мертвого будiнку”
PL
The topos of home in V. Shevchuk’s novels “House on the Hill” and “Specter of the Dead House”
Languages of publication
Abstracts
UK
Дiм, це одне з ключових понять культури. Символ дому є також одним з найважливiших у прозi українського письменника Вулерiя Шевчука. Лiтературний топос дому з’явля ться майже у всiх романах цього автора. Образ дому в творах Шевчука символiзу всесвiт духовних, етичних та моральних цiнностей. В творчостi цього автора дiм ма рiзноманiтну символiку та рiзнi значення: це “обiцяна земля”, “втрачений рай”, “анклав миру та безпеки”, “храм духовних цiнностей” але також простiр болючих, негативних спогадiв, Але, головне, що дiм у творчостiШевчука, це перед усiм символ самої людини, її внутрiшнього свiту. У цьому текстi я аналiзую топос дому в двох романах: “Дiм на горi” та “Привид мертвого будинку”.
EN
Home – one of the key concepts of culture – occupies an important place in the prose of a Ukrainian writer Walery Shevchuk. Literary topos of home appears in almost all his novels. The image of home in Shevchuk’s works symbolizes the universe of spiritual, ethical and moral values. It is understood in various ways: as a “promised land” where a hero goes, as a “lost paradise”, as an enclave of peace and security, as a man-made temple, or as a space of painful negative memories, In all of these ways there is a symbol of man, his inner world. In this text I analyze the symbol of home in two novels: “House on the Hill” and “Specter of the Dead House”.
Publisher

Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Городнюк Н., Знаки необарокової культури Валерiя Шевчука: компаративнi аспекти, Київ 2006.
 • Корогодський Р., У пошуках внутрiшньої людини, Київ 2002.
 • Мовчан Р., Свiт нiколи не впiйма його, [в:] Привид мертвого дому, Київ 2005.
 • Тарнашинська Л., Художня галактика Валерiя Шевчука, Київ 2001.
 • Шевчук В., Привид мертвого дому, Київ 2005.
 • Шевчук В., Дiм на горi, Київ 1983.
 • Delumea S., Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej Średniowiecza, Warszawa 1997.
 • Eliade M., Obrazy i symbole, Warszawa 1998.
 • Łotman J., Dom w Mistrzu i Małgorzacie, „Pamiętnik Literacki” 1987, 78/4.
 • Łotman J., O semiotycznym mechanizmie kultury, (w:) Semiotyka kultury, wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, Warszawa 1975.
 • Minois G., Historia piekła, Warszawa 1998.
 • Trojanowska U., Od domu ku antydomowi, w: Archetyp domu w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska, Jurij Trifonow, Anatolij Pristawkin, Kraków 2008.
 • Trojanowska U., Pozaprzestrzenny model zamieszkania jako alternatywa wobec nieludzkiej rzeczywistości państwa totalitarnego – Lidia Czukowska, Zanurzenie, „Studia Literaria. Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, 3(2008).
 • Zambrzycka M., Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6385
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.