PL EN


2017 | 9 |
Article title

Канцэптуалiзацыя дома маладымi беларусамi

Content
Title variants
BE
Konceptualizacja domu przez młodych Białorusinów
BE
The conceptualization of home by young Belarusians
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pierwszej części artykułu jest rekonstrukcja koncepcji domu z wykorzystaniem badania ankietowego. Wyróżniono podstawowe znaczenia znaku językowego – budowanie, mieszkanie, rodzina i ojczyzna, którego znaczenie komplikuje się w związku z przytaczaniem takich skojarzeń jak bezpieczna i wąska przestrzeń, ciepło, spokój, swojskość. W procesie konceptualizacji domu istotniejszym od materialnego budowania okazuje się jego znaczenie symboliczne jako miejsca stworzonego przez rodzinę. Analiza pozwala wysnuć wniosek, że dom jest wartością niezmienną dla wielu młodych Białorusinów. W drugiej części artykułu omówiono indywidualną konceptualizację domu Andrusia Horwata w aspektach statycznym i dynamicznym.
EN
The aim of the first part of the article is to reconstruct the concept of home by means of a questionnaire. The basic conceptualizations of home include building, family and homeland. They become less straightforward by the connotations of protected, narrow, warm, quiet, private space. The symbolic value of home as a place created by a family is more important than the conceptualization of home as a building. The analysis shows that home remains crucial value for most young Belarusians. The individual conceptualization of Andrus Ghorvat in the static and dynamic aspects is discussed in the second part of the article.
Publisher

Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Mikułowski Pomorski J., Dom w perspektywie wielokulturowej. Uwarunkowania ponowoczesnej percepcji, [online], http://www.kfp.uj.edu.pl/konferencje/wp-content/uploads/2009/05/prof-dr-hab-jerzy-mikulowski-pomorski.pdf [доступ: 15.07.2017]
  • Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa, 2006.
  • Горват А., Радзiва «Прудок»: дзëннiк, Мiнск 2017.
  • Степанов Ю., Константы: Словарь русской культуры, Москва 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6392
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6392
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.