PL EN


2017 | 17 |
Article title

Obraz miasta w poezji Władimira Korwin-Piotrowskiego

Content
Title variants
PL
The picture of a city in Vladimir Korvin-Piotrovskiyi’s poetry
Languages of publication
Abstracts
EN
Vladimir Korvin-Piotrovskiyi (1891–1966) is recognised as a representative of the First Wave of Russian Emigration. Poems devoted to the metropolis theme deserve special attention among all of his works. This motif plays vague role in the author’s creative activity and frequently becomes the leading idea of his poems. Undoubtedly, the influence of Russian poetry and German expressionism can be traced in Korvin-Piotrovskiyi’s lines devoted to the picture of a city. Metropolis is depicted in negative way in the author’s works under investigation. Korvin-Piotrovskiyi presents specific phenomena from the city life, underlines details of urban landscape, records the sound (penetrating, hard, unpleasant) and colours (especially grey and black), shows suspicious places, criminal circles. The poet leaves his lyrical subject on the borderline between the real and fantastic worlds. In his poetic visions Korvin-Piotrovskiyi appeals to the traditional symbolism (mist, mirror, black, flight), to the literary tradition, links them with contemporary realities.
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Biedermann H., 2003, Leksykon symboli, przekł. J. Rubinowicz, Warszawa.
 • Brzoza H., 1980, Z problemów estetyki ekspresjonizmu, [w:] Poręba S. (red.), 1980, Zagadnienia prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej, Katowice, s. 120–136.
 • Kasack W., 1996, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław.
 • Kodzis B., Wieczorek A. (red.), 1994, Muza na wygnaniu. Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia t. 1 (1920–1940), Opole.
 • Kotkiewicz A., 2000, Z dziejów ekspresjonizmu rosyjskiego. Opowiadania Leonida Andriejewa, Kraków.
 • Lis-Czapiga A., 2015, Pejzaż w liryce Władimira Korwin-Piotrowskiego (wybrane aspekty), [w:] Kodzis B., Giej M. (red.), 2015, Słowianie na emigracji. Literatura – Kultura – Język, Opole – Racibórz, s. 333–342.
 • Nawrocki W., 1987, Ekspresjonizm: teorie programowe i praktyka literacka, „Kultura” nr 44 (127), s. 7–10.
 • Paszkiewicz A., 1999, Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej. Od Leonida Andriejewa do Wsiewołoda Wiszniewskiego, Wrocław.
 • Ratajczak W., 2006, Słownik motywów literackich, Poznań.
 • Венцлова Т., 2012, О жизни и творчестве Владимира Корвин-Пиотровского, [w:] Корвин-Пиотровский В., 2012, Поздний гость. Стихотворения и поэмы, Москва.
 • Иванова С.А. (ред.), 1998, Русская Атлантида. Поэзия русской эмиграции. Младшее поколение первой волны, Москва.
 • Каннак Е., 2003, Берлинский кружок поэтов (1928–1933), [w:] Сорокина В.В. (ред.), 2003, Русский Берлин, Москва, s. 279–282.
 • Корвин-Пиотровский В., 2012, Поздний гость. Стихотворения и поэмы, Москва.
 • Крейд В. (ред.), 1999, Словарь поэтов Русского Зарубежья, Санкт-Перербург.
 • Скатов Н.Н. (ред.), 1998, Русские писатели ХХ века. Биобиблиографический словарь, ч. 1. А-Л, Москва.
 • Струве Г., 1996, Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы, Париж – Москва.
 • Терапиано Ю., 1987, Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Эссе, воспоминания, статьи, Paris – New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6612
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6612
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.