PL EN


2017 | 17 |
Article title

Język hiszpański jako element narracji w powieści Marlona Jamesa Krótka historia siedmiu zabójstw

Title variants
PL
Uso de español como una técnica narrativa en Breve história de siete asesinatos de Marlon James
PL
The use of Spanish as a narrative technique in Marlon James’s A Brief History of Seven Killings
Languages of publication
Abstracts
EN
The article investigates various functions played by Marlon James’s use of Spanish in his English language novel A Brief History of Seven Killings (2014). Four overlapping areas of discourse are analysed. The findings suggest that the main functions of the use of Spanish by James’s characters are: pointing to the historical presence of CIA agents in Jamaica and Latin America (contentcreating and alluding function), reflecting on Cuban influence in Florida and several Caribbean Island (alluding function), accurate depiction of trade contacts and dealings between Colombian cartels and American gangsters (sociological function), and also an indirect form of characterisation of both Josey Wales, the novel’s Jamaican protagonist, and Cuban terrorist Doctor Love (characterbuilding and sociological function). Additionally, the presence of Spanish lexis exposes stylistic markers of an individual’s speech, adding to the novel’s polyphonic dimension.
ES
El artículo examina diversas funciones de uso de español en la novela de Marlon Jones Breve história de siete asesinatos (2014). Están analizadas quatro áreas coincidentes del discurso. Las funciones más importantes del uso de español por los personajes de Marlon Jones son las siguientes: indicar la presencia histórica de los agentes de CIA en Jamaica y América Latina (para crear contenido y referencias), reflexionar sobre la influencia cubana en Florida y las Antillas (crear referencias), representar con exactitud los contactos comerciales entre los cárteles colombianos y los gángsters americanos (función sociológica), y, finalmente, una manera indirecta de caracterizar a Josey Wales, el protagonista de Jamaica, y también al terrorista cubano Doctor Love (función sociológica y de crear del personaje). Además, presencia de l´exico español es el señal estilistico de la habla de los individuos y enriquece la dimensión polifónica de la novela.
PL
Autorki artykułu analizują funkcje wtrąceń z języka hiszpańskiego w anglojęzycznej powieści Krótka historia siedmiu zabójstw (2015) autorstwa jamajskiego pisarza Marlona Jamesa. Zasadniczą dyskusję poprzedza część informacyjna, zarysowująca konstrukcję utworu, przebieg akcji, sylwetki bohaterów i kontekst społeczno-polityczny przedstawionych wydarzeń. Z punktu widzenia postaci wplatających zwroty i słowa hiszpańskie, odnotowane są cztery zazębiające się obszary dyskursu, które służą określonym funkcjom. Do najistotniejszych należą tu: funkcja treściowa, w której użycie hiszpańskiego służy charakteryzowaniu niektórych bohaterów świata przedstawionego, funkcja aluzyjna (polegająca na sugerowaniu powiązań politycznych agentów CIA działających na terenie Jamajki) oraz funkcja kreatywna, której celem jest pobudzenie wyobraźni czytelnika. Polifonia powieści Jamesa wraz z jej południowoamerykańską wersją języka hiszpańskiego uwypukla kontekst społeczno-kulturowy utworu, eksponując stylistyczne nacechowanie mowy, stając się jednocześnie sposobem aktywizacji wiedzy pozatekstowej odbiorcy i zachęcenia go do rozszyfrowania inności i obcości.
Publisher

Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Anzaldúa, Gloria. 1987. Bordelands. La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: aunt lute.
 • Bachtin, Michał. 1986. Estetyka twórczości słownej, tłum. Danuta Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Blake, Barry J. 2010. Secret Language: Codes, Tricks, Spies, Thieves, and Symbols. Oxford: OUP
 • Borkowska, Grażyna. 1998. „Dialog jako kategoria poetyki” [w:] Henryk Markiewicz (red.), Problemy teorii literatury, Wrocław: Ossolineum, 205–245.
 • Cobley, Paul. 2014. Narrative. London and New York: Routledge.
 • De Ferrari, Guillermina. Vulnerable States: Bodies of Memory in Contemporary Caribbean Fiction. Charlottesville and London: University of Virginia Press.
 • D’haen, Theo. 2014. „Going Caribbean, Going Global” [w:] Van Haesendonck, Kristian i Theo D’haen (eds), Caribbeing. Comparing Caribbean Literatures and Cultures. Amsterdam and New York: Rodopi, 23–40.
 • Fägersten, Kristy Beers. 2012. Who’s Swearing Now? The Social Aspects of Conversational Swearing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Głowiński, M. 1997. Narracje literackie i nieliterackie. Kraków: Universitas.
 • Hauser, MarkW., James A. Delle and Douglas V. Armstrong. 2011. „Introduction: Historical Archeology in Jamaica,” [w:] Delle, James A., Mark W. Hauser and Douglas V. Armstrong (eds), Out of Many, One People: The Historical Archeology of Colonial Jamaica. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1–20.
 • Hejwowski, Krzysztof. 2010. „O tłumaczeniu aluzji językowych” [w:] Lewicki, Roman (red.), Przekład – język – kultura, tom II, Lublin:Wydawnictwo UMCS, 41–56.
 • Hejwowski, Krzysztof. 2012. „Nazwy własne w tekstach literackich – techniki tłumaczenia” [w:] Lewicki, Roman (red.), Przekład – język – kultura, vol. III. Lublin: Wyd. UMCS, 11–12.
 • James, Marlon. 2015. A Brief History of Seven Killings. London: Oneworld.
 • James, Marlon. 2016. Krótka historia siedmiu zabójstw, tłum. Robert Sudół. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Korwin-Piotrowska, Dorota. 2011. Poetyka – przewodnik po świecie tekstów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Legeżyńska, Anna. 1984. „Architektura świata przedstawionego w przekładzie” [w:] Balcerzan, Edward (red.), Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 185–206.
 • Markiewicz, Henryk. 1996. Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Universitas.
 • Riemer, Andrew. 2015. „Bob Marley and the violence in Jamaica – A Brief History of Seven Killings one of Marlon James’ little jokes”, Sydney Morning Herald, 7 Feb. http://www.smh.com.au/entertainment/books/bob-marley-and-the -violence-in-jamaica-a-brief-history-of-seven-killings-one-of-marlon-jameslittle-jokes-20150131-131yt4.html
 • Schillinger, Liesel. 2014. „A Brief History of Seven Killings reads like a reggae version of ‘The Sound and the Fury”’. Christian Science Monitor. http://www.csmonitor.com/Books/Book-Reviews/2014/1009/A-Brief-History-of-Seven-Killings-reads-like-a-reggae-version-of-The-Sound-and-the-Fury
 • Sparrow, Jeff. 2015. „If it no go so, it go near so” Sydney Review of Books, 3 March. http://www.sydneyreviewofbooks.com/marlon-james-brief-history-sevenkillings/
 • Tayler, Christopher. 2015. „Goings-on in the Tivoli Gardens”. London Review of Books, 37 (21): 45–47.
 • Wierzbicka, Anna. 1997. Understanding Cultures Through Their Keywords: English, Russian, Polish, German, and Japanese. New York: OUP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6617
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.