PL EN


2017 | 17 |
Article title

Wrotycz, storczyk i wszystkie inne boże zielska w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach

Content
Title variants
PL
Panthera, orchid and all other weeds in Jan Twardowski’s poems and their Russian translations
Languages of publication
Abstracts
EN
The subject of the study is a linguistic image of plants, taken from the poems of Father Twardowski, compared to his translation into Russian. One of the main features of Twardowski’s poetry, regardless of the themes of the works, is the attitude to the sacred. The proposed analysis is based on a research model of cultural linguistics, referring to the cognitive paradigm, while taking into account the applied translation strategies and techniques. The lingual image of the plant is considered in two dimensions. As part of the monolingual analysis mentioned individual plants appearing in the texts examined, their symbolism and role in human life were presented. Conversely, the bilingual analysis showed what happens to the linguistic image of the world when it is transferred to another language, in this case Russian.
Publisher

Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Forstner D., 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.
 • Karwala M., 1996, Metafizyka oczywistości (O poezji ks. Jana Twardowskiego), Kraków.
 • Kopaliński W., 2006, Słownik symboli, Warszawa.
 • Lurker M., 1989, Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tłumaczył bp Kazimierz Romaniuk, Poznań.
 • Piekarczyk D., 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.
 • Poeta i paradoksy. Rozmowa z Janem Twardowskim. Rozmawiał Marek Zieliński, 1981, „Nowe Książki”, nr 1.
 • Smaszcz W., 1993, Posłowie, [w:] Twardowski J., Wiersze, Białystok, s. 355–382.
 • Sochoń J., 2007, „Czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża?”. Wizja poezji wewnętrznie pełnej księdza Jana Twardowskiego, [w:] A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, pod red. E. Hoffmann-Piotrowskiej, J. Puzyniny, Warszawa, s. 31–44.
 • Sulikowski A., 2007, Zielnik księdza Jana Twardowskiego, [w:] A to co na krótko może być na zawsze... Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, pod red. E. Hoffmann-Piotrowskiej, J. Puzyniny, Warszawa, s. 81–95.
 • Twardowski J., 2007, Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka, Warszawa.
 • Баранов И., 2009, [w:] Твардовский Я., Спешите любить людей, Москва, с. 3–5.
 • Рецкер Я., 1974, Теория перевода и переводческая практика, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6623
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.