PL EN


2017 | 17 |
Article title

Imiona chrzestne bielskich prawosławnych i katolików na przełomie XIX i XX wieku

Content
Title variants
PL
Baptismal names of Orthodox and Catholics of Bielsk Podlaski in the late 19th and early 20th centuries
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper presents baptismal names of inhabitants of Bielsk Podlaski from the years 1890–1909 excerpted from the church records of Orthodox parishes and a Roman Catholic parish. In the context of this confessional diversification the frequency of individual given names, their share in terms of the religious-cultural motivation and linguistic origin, as well as the forms in which they were recorded were analysed.
Keywords
Publisher

Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Abramowicz Z., 1993, Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1895), Białystok.
 • Borek H., 1978, Socjolingwistyczne aspekty imiennictwa, „Onomastica” XXIII, s. 163–175.
 • Bubak J., 1993, Księga naszych imion, Wrocław.
 • Fionik D., 2011, Dzieje cerkiewne kościoła pokarmelickiego, „Бельскi гостiнэць”, nr 2 (44), s. 12–34.
 • Fionik D., 2015, Z dziejów bielskiej wojskowości w XIX wieku, „Бельскi гостiнэць”, nr 2 (52), s. 59–67.
 • Fros H., Sowa S., 1997–2007, Księga imion i świętych, t. 1–6, Kraków.
 • Janowowa W., Skarbek A., Zbijowska B., Zbiniowska J., 1991, Słownik imion, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Kalendarz Prawosławny 2009, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
 • Kosieradzki H., 1987, Bielsk Podlaski – dzieje miasta, Bielsk Podlaski.
 • Malec M., 1994, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
 • Mazuruk K., Fionik D., 2003, Bielsk Podlaski – miasto pogranicza, Bielsk Podlaski–Białystok.
 • Mordań M., 2016, Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?, „Acta Polono-Ruthenica”, t. XXI, s. 51–65.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1990, Poznań.
 • Sosna G., Fionik D., 1995, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok.
 • Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, 2011, Warszawa.
 • Булгаков С.В., 1913 [1993], Настольная книга для священно-церковно-служителей, т. II, Москва.
 • Православный церковный календарь 1998, Издательство Московской Патриархии.
 • Семянчук Г., 2013, Горад Бельск i яго жыхары ў 1914 годзе, „Бельскi гостiнэць”, nr 2 (48), s. 36–72.
 • Семянчук Г., 2015, Вайскоўцы ў Бельску ў 1897 годзе, „Бельскi гостiнэць”, nr 2 (52), s. 72–83.
 • Соркiна I., 2011, Бельск у матэрыялах Лiтоўскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва, „Бельскi гостiнэць”, nr 2 (44), s. 57–59.
 • Спасский С., 1876 [1997], Полный месяцеслов Востока. Том II: Святой Восток, указатель 4, [online], http://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Spasskij/polnyj-mesjatseslov-vostoka-tom-ii-svjatoj-vostok/8, dostęp 29.03.2016 r.
 • Суперанская А. В., 1998, Словарь русских личных имен, Москва.
 • Тихонов А.Н., Бояринова Л.З., Рыжкова А.Г., 1995, Словарь русских личных имен, Москва.
 • Требникъ, 1925, Варшава.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6627
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.