Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 29/1 |

Article title

O problemie relacji między filozofią a teologią. Preliminaria

Title variants

PL
About the problem of the relationship between philosophy and theology. Preliminaries

Languages of publication

Abstracts

EN
The article aims to show the relationship between philosophy and theology, Ratio and Fides. It shows important problems of contemporary Christian philosophy and the relation of this philosophy to the theory of evolution. The problem of evolution seems to be a central area where religion and science diverge. Despite the worldwide disputes between philosophy and theology, there seems to be an opportunity of reconcilement. The two oppositions, Ratio and Fides, could be considered as equal in terms of epistemology. They seem to be the two ways that lead to one thing – to the Truth. The article is a summary of the most interesting voices in the dialogue between Athens and Jerusalem: it shows the ideas of J. Ratzinger, K. Wojtyła, P.T. de Chardin and M. Heller.

Keywords

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Allen D., Springsted E., Philosophy for Understanding Theology, Louisville-London 2007.
 • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa 1983.
 • Bartnik C., Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie, Lublin 1972.
 • Bylica P., Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, Zielona Góra 2016.
 • Caputo J., Philosophy and Theology, Nashville 2006.
 • Daniélou J., Trójca Święta i tajemnica egzystencji, Kraków 1994.
 • Evans G., Filozofia i teologia w Średniowieczu, Kraków 1996.
 • Heller M., Chrześcijański naturalizm, „Roczniki Filozoficzne”, 3, 2003, s. 41-58.
 • Heller M., Filozofia przypadku, Kraków 2012.
 • Heller M., Ostateczne wyjaśnienia Wszechświata, Kraków 2008.
 • Heller M., Życiński J., Dylematy ewolucji, Kraków 1990.
 • Jan Paweł II, Fides et Ratio, Poznań 1998.
 • Kilby K., Karl Rahner. Theology and Philosophy, London-New York 2004.
 • MacIntyre A., Bóg, filozofia, uniwersytety, Warszawa 2013.
 • Mascall E., Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, Warszawa 1968.
 • Morawiec E., Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej, „Studia Philosophiae Christianae”, 17, 1, 1981, s. 43-72.
 • Morawiec E., Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność, Warszawa 2014.
 • Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 1964.
 • Peacocke A., Teologia i nauki przyrodnicze, Kraków 1991.
 • Płużański T., Człowiek między ziemią a niebem, Warszawa 1977.
 • Płużański T., Teilhard de Chardin, Warszawa 1963.
 • Polkowski A., Świadectwo Teilharda, Warszawa 1974.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987.
 • Rajewicz K., Przyrodnicze a teologiczne ujęcie genezy i rozwoju człowieka, Wrocław 2008.
 • Ratzinger J., Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995.
 • Ratzinger J., Podstawy moralności chrześcijańskiej, Poznań 1999.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994.
 • Rorty R., Vattimo G., Przyszłość religii, Kraków 2010.
 • Ruse M., Charles Darwin’s Theory of Evolution, „Journal of the History Biology”, 8, 2, 1975, s. 219-241.
 • Ruse M., Talking Darwin Seriously. A Naturalistic Approach to Philosophy, Oxford 1986.
 • Ruse M., The Darwinian Paradigm. Essays on Its History, Philosophy and Religions Implications, London-New York 1989.
 • Sagan D., Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Zielona Góra 2015.
 • Sarnowski S., Leczenie się z kompleksu Galileusza, w: E. Czerwińska (red.), Wartość i świadomość w filozoficznej drodze, Poznań 2005, s. 49-80.
 • Simpson G., The Major Features of Evolution, New York 1953.
 • Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 2002.
 • Teilhard de Chardin P., Człowiek, Warszawa 1967.
 • Teilhard de Chardin P., Moja wizja świata, Warszawa 1987.
 • Tresmontant C., Introduction á la pensée de Teilhard de Chardin, Paris 1956.
 • Twardowski M., Ateistyczny fundamentalizm Richarda Dawkinsa i jego krytyka, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 2, 6, 2014, s. 51-60.
 • Waloszczyk K., Wola życia. Myśl Pierre’a Teilharda de Chardin, Warszawa 1986.
 • Wciórka L., Szkice o Teilhardzie, Poznań 1973.
 • Wójtowicz W., Interpretacja rzeczywistości wiary w refleksji teologicznej kardynała Józefa Ratzingera, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 7, 2002, s. 115-134.
 • Wójtowicz W., Logos, który jest Miłością, http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/16-logos-ktory-jest-miloscia.
 • Wójtowicz W., Perspektywy rozwoju wiary we współczesnym świecie według kardynała Józefa Ratzingera, http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/18-perspektywy-rozwoju-wiary-we-wspolczesnym-swiecie-wg-kard-j-ratzingera#sdfootnote1anc.
 • Wójtowicz W., Współczesne zagrożenia wiary według kardynała Josepha Ratzingera, http://www.duszpasterstwonauczycieli.pl/index.php/czytelnia/13-varia/14-wspolczesnezagrozenia- wiary-wg-kard-josepha-ratzingera#sdfootnote5sym.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/6638

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_6638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.