Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 29/1 |

Article title

Nierozumienie ruchu i jego konsekwencje

Title variants

PL
Misunderstanding of the movement and its consequences

Languages of publication

Abstracts

EN
We do not understand the movement that we experience continually. On the other hand, we understand constancy that we cannot experience. In my opinion, it is a prime reason for apparent and unsolvable philosophical problems. Language cannot describe empirical experience adequately. This gap between rational thinking and sensual data can be bridged with the help of metaphor.

Year

Volume

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. Henryk Podbielski, Warszawa, PWN, 2009.
 • Bergson Henri, Ewolucja twórcza, przeł. Florian Znaniecki [W:] Wojnar Iwona, Bergson, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985.
 • Bergson Henri, Postrzeżenie zmiany, przeł. Paweł Beylin [W:] Wojnar Iwona, Bergson, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985.
 • Bergson Henri, Śmiech, przeł. Iwona Wojnar [W:] Wojnar Iwona, Bergson, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1985.
 • Feyerabend Paul K., Jak być dobrym empirystą?, przeł. Krystyna Zamiara, Warszawa, PWN, 1979
 • Feynman Richard P., Przyjemność poznawania, przeł. Katarzyna Karpińska, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1999.
 • Gaj Ryszard, Ortega y Gasset, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2007.
 • Hegel Georg W. F., Najstarszy program systemy niemieckiego idealizmu, przeł. Grzegorz Sowinski [W:] Tenże, Pisma wczesne z filozofii religii, Kraków, Znak, 1999.
 • Kołakowski Leszek, Pochwała niekonsekwencji, Londyn, NOWA, 1989.
 • Lakoff Georg, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, przeł. Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa, ALETHEIA, 2010.
 • Nietzsche Fryderyk, Poza dobrem i złem, Wyd. 3, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Warszawa, 1911.
 • Nietzsche Fryderyk, Zmierzch bożyszcz, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Warszawa, bis, 1991.
 • Ortega y Gasset Jose, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. Piotr Niklewicz, Henryk Woźniakowski, Warszawa, PWN, 1982.
 • Ortega y Gasset Jose., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. Piotr Niklewicz, Warszawa, Czytelnik, 1980.
 • Ortega y Gasset Jose, Po co wracamy do filozofii?, przeł. Ewa Burska, Magda Iwińska, Anna Jancewicz, Warszawa, SPACJA, 1992.
 • Ortega y Gasset Jose, Uwagi o myśleniu, jego teurgia i jego demiurgia, przeł. Ryszard Gaj, [W:] Ryszard Gaj, Ortega, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2007.
 • Schiller Fryderyk, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. Irena Krońska, Jerzy Prokopiuk, Warszawa, Czytelnik, 1972.
 • Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-philosophicus, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa, PWN, 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://hdl.handle.net/11320/6651

YADDA identifier

bwmeta1.element.hdl_11320_6651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.