PL EN


2017 | 2 |
Article title

Uniwersytet w ryzach myślenia technokratyczno-biznesowego. Małgorzata Kowalska w rozmowie z Alicją Korzeniecką-Bondar

Content
Title variants
PL
University vs the technocratic and business-oriented approach
Languages of publication
Abstracts
PL
W rozmowie podjętych zostało szereg wątków dotyczących uniwersytetu jako przestrzeni tworzenia wiedzy, formowania przyszłych elit oraz miejsca pracy. Filozof Małgorzata Kowalska dokonuje szerokiej analizy współczesnych trendów funkcjonowania uniwersytetu oraz przemian pracy akademików. Ukazuje też konsekwencje neoliberalnego uwikłania uniwersytetu dla rozumienia jego misji oraz definiowania istoty pracy nauczycieli akademickich.
EN
The interview included several topics concerning university regarded as the knowledge production space, a place forming future elites, and a place of work. Philosopher Małgorzata Kowalska presents an extensive analysis of the current trends in university functioning and of the changes in the work of academics. She also shows the consequences of neoliberal entanglement of university for the understanding of its mission and defining the essence of university teachers’ work.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
References
  • Brzezicka, B. (2017). Nauka? Praca jak każda inna! Krytyka Polityczna. Pozyskano z: http://krytykapolityczna.pl/nauka/nauka-praca-jak-kazda-inna/, (data dostępu: 30.09.2017).
  • Kant, I. (1984). Krytyka praktycznego rozumu. Przekł. oraz przedm. J. Gałecki. Warszawa: PWN.
  • Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przekł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2016).
  • Sławek, T., Stępień T., Gielaty, I., Koziołek R., Bielak, T. (2010). Darwinizm na uniwersytecie. Świat i Słowo, 1(14), s. 15–33.
  • Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6682
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.