PL EN


2017 | 2 |
Article title

Artyści na uniwersytecie. Sytuacja zawodowa twórców zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych (na przykładzie pracowników Uniwersytetu w Białymstoku). Marzanna Morozewicz i Dorota Świdzińska w rozmowie z Joanną Sacharczuk

Content
Title variants
PL
Artists work at university. The professional situation of artists employed at non-artistic faculties (illustrated with the example of persons working at the University of Białystok): Marzanna Morozewicz and Dorota Świdzińska interviewed by Joanna Sacharczuk
Languages of publication
Abstracts
PL
Rozmowa dotyczy obecnej sytuacji zawodowej artystów sztuk wizualnych, muzyków, filmowców, twórców teatru, zatrudnionych na uniwersytetach na wydziałach nieartystycznych na przykładzie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W prezentowanym tekście zwrócona będzie uwaga na trudności, jakich doświadczają twórcy, zasygnalizowane będą zgłaszane przez nich potrzeby i oczekiwania wobec Uniwersytetu jako swego pracodawcy. Celem rozmowy jest opisanie sytuacji zawodowej artystów zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych przed i po wprowadzeniu parametryzacji dorobku naukowego. Zasygnalizowane będą problemy pojawiające się w ich pracy zawodowej, wynikające z faktu, że praca artystyczna na wydziałach nieartystycznych wciąż nie podlega parametryzacji. Naszkicowane zostaną różnice między pracą artystyczną a pracą naukową oraz wypunktowane pożytki kształcenia artystycznego studentów na wydziałach nieartystycznych.
EN
The conversation focuses on the current professional situation of visual artists, musicians, film makers and dramatists employed at non-artistic faculties of universities, illustrated with the example of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Białystok. The texts discusses the difficulties these artists experience, as well as the needs and expectations of the University as their employer. The goal of the interview is to describe the professional situation of artists employed at non-artistic faculties before and after the introduction of parametrization of scientific output. We will point to the problems that may arise in their jobs, resulting from the fact that artistic work at non-artistic faculties is not subject to parametrization. We will outline the differences between artistic work and research work and we well enumerate the benefits of artistic education of students at non-artistic faculties.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
References
  • Böhm, J. (2005). Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  • Dyskryminacja (b.d.). W: Równość.Info. Pozyskano z: https://rownosc.info/dictionary/dyskryminacja, (data dostępu: 2 8.10.2017).
  • MNiSW (2017). Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych.html, (data dostępu: 2 8.10.2017).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 12 12 grudnia 2 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2 016 r., poz. 21 2154).
  • Zimbardo, P.G. (2002). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6683
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6683
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.