PL EN


2017 | 2 |
Article title

Pułapki w konstruowaniu problemów badawczych z perspektywy doświadczeń badacza edukacji

Content
Title variants
PL
The traps in constructing research problems from the perspective of education researcher’s experiences
Languages of publication
Abstracts
PL
Podjęty temat dotyczy sposobów konstruowania problemów badawczych w strategii badań jakościowych nad edukacją. Celem tekstu jest wskazanie możliwości zastosowania koncepcji konstruktów myślowych Alfreda Schütza podczas wyznaczania przez badacza obszaru problemowego, ujętego w strukturę pytań pierwszego i drugiego stopnia. Przywołane założenia teoretyczne problematyzowania celu badań posłużyły do opracowania przedmiotu refleksji – zjawiska pułapki w podejmowaniu decyzji badawczych. Pozwoliły też na rozważenie korzyści z doświadczenia pułapki jako punktu zwrotnego w praktyce badacza.
EN
This paper explores the process of the construction of research problems in the qualitative research strategy on education. The aim is to indicate the possibility of applying the Alfred Schütz’ concept of mental constructs during the determining the research problem area. This concept includes constructs of the first and second degree in the research questions. The theoretical assumptions of problematization were used to develop the object of reflection – the phenomenon of a „trap” in making research decisions. They also allowed the author to consider the benefits of „the trap” experience as a turning point in the researcher’s practice.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bańko, M. (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego PWN (t. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bochno, E., Kopaczyńska, I. (2014). Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – pięciolecie działalności z perspektywy kategorii refleksyjności. Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2, 127–138.
 • Bochno, E., Korzeniecka-Bondar, A. (2016). Letnia Szkoła Młodych Pedagogów jako naukowa wspólnota uczących się – wprowadzenie. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 11–24). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Przekł. J. Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Dudzikowa, M. (2012). Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych i humanistycznych (z kryzysem w tle). W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką (s. 15–37), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Przekł. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Klus-Stańska, D. (2016). Metodologiczny status badań eklektycznych w pedagogice. Studia z Teorii Wychowania, 2, 45–60.
 • Kostera, M. (2008). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia–Metodyka–Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kubinowski, D. (2016). Istota jakościowych badań pedagogicznych- wprowadzenie. Jakościowe Badania Pedagogiczne, 1, 5–14. Pozyskano z: https://wnus.edu.pl/jbp, (data dostępu: 15.02.2017).
 • Kvale, S. (2004). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przekł. S. Zabielski. Białystok: „Trans Humana”.
 • Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., Lofland, L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przekł. A. Kordasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Miles, M.B., Huberman A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Przekł. S. Zabielski. Białystok: „Trans Humana”.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Rutkowiak, J. (2012). Moja wędrówka po naukach pomocnych pedagogice. Dynamika praktyki myślenia w tworzeniu obszarów międzydyscyplinarnych. W: A. Chmielewski, M. Dudzikowa, A. Grobler (red.), Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką (s. 199–220). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sajdera, J. (2003). Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
 • Schütz, A. (2008). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Przekł. B. Jabłońska. Kraków: „Nomos”.
 • Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Przekł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strauss, A. (2013). Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Przekł. A. Hałas. Kraków: Nomos.
 • Żmigrodzki, P. (red.). (2012). Wielki słownik języka polskiego. Pozyskano z: www.wsjpl.pl, (data dostępu: 15.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6685
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.