PL EN


2017 | 2 |
Article title

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, Szczecin, 23–24 maja 2017 r.

Content
Title variants
PL
Report from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, 23–24 May 2017, Szczecin
Languages of publication
Abstracts
PL
W sprawozdaniu z „I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, której obrady odbywały się 23 i 24 maja 2017 roku w Uniwersytecie Szczecińskim, przybliżamy źródła zainteresowań rzeczami, będące podstawą proponowanego tematu konferencji. Dokonujemy wprowadzenia w zagadnienia podjęte w ramach konferencji, przedstawiając obszary tematyczne oraz tezy poszczególnych wystąpień. W podsumowaniu uwypukamy stawiane pytania, jednocześnie zaznaczając, że nie wyczerpują one możliwych zainteresowań pedagogiki rzeczy.
EN
In the report from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, which took place on 23rd and 24th May 2017 at the University of Szczecin, we explain the sources of interest in objects that were the basis for the proposed conference subject. We present the issues discussed during the conference, introducing the subject areas and the theses of each presentation. In the conclusion we emphasize the discussed questions and the fact that these questions do not exhaust the possible interests of pedagogy of objects.
Publisher

Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Abriszewski, K., Chutorański, M., Makowska, A., Sokołowski- Zgid, M., Szwabowski, O. (2016). Pedagogika (i) rzeczy. Zapis debaty panelowej. W: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Abriszewski, K. (2012). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora – sieci Bruno Latoura. Kraków: Universitas.
  • Braidotti, R. (2014). Po człowieku. Przeł. J. Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
  • Domańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3, 9–21.
  • Krajewski, M. (2013). Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
  • Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra, K. Abriszewski. Kraków: Universitas.
  • Olsen, B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przeł B. Schallcross. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
  • Nowak, A.W. (2016). Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • Kowalewski, J., Piasek W., Śliwa M. (2008). Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6695
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.