PL EN


2017 | 11 |
Article title

Michała Cichego doświadczanie przestrzeni

Content
Title variants
PL
Experience of Space in Michał Cichy’s Writings
Languages of publication
Abstracts
EN
The author analyzes the poetics of affective topography in the works by Michał Cichy. Her close reading of the texts demonstrates that the interpretative parts gradually give way to the record of the bodily and sensual. Cichy’s emotive descriptions of his Warsaw neighbourhood, Ochota provide insight into the life of the place and its inhabitants. His poetics frequently reveals such features as micrological descriptions and the use of animal (canine) perspective in experiencing place. This last tenet places Cichy’s works within the framework of (non-anthropocentric) phenomenology of perception and anthropology of everyday life.
Publisher

Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Alexander Christopher, Język wzorców, przeł. A. Kaczanowska, K. Maliszewska, M. Trzebiatowska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2008.
 • Baranowska Małgorzata, Wracam na Ochotę, Warszawa: Ośrodek Kultury Ochoty, 2011.
 • Bartoszyński Kazimierz, O fragmencie, w: tegoż, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa: IBL PAN, 1991, s. 141–164.
 • Buczyńska-Garewicz Hanna, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków: Universitas, 2006.
 • Buksiński Tadeusz, Przemiany doświadczenia, w: Doświadczenie, red. T. Buksiński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001, s. 7–14.
 • Czermińska Małgorzata, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 183–200.
 • Eliasz Andrzej, Psychologia ekologiczna, Warszawa: IP PAN, 1993.
 • Gołaszewska Maria, Chmury. Esej z zakresu estetyki rzeczywistości, w: Poznanie i doznanie. Eseje z estetyki ekologii, red. M. Gołaszewska, Kraków: Universitas, 2000, s. 141–152.
 • Hamon Philippe, Czym jest opis?, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, w: Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2004, s. 234–257.
 • Jay Martin, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. A. Rejniak-Majewska, Kraków: Universitas, 2008.
 • Konończuk Elżbieta, Psychogeograficzne poetyki miejskie, w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2015, s. 20–27.
 • Lewicka Maria, Psychologia miejsca, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
 • Libura Hanna, Percepcja przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwa UW, 1990.
 • Łebkowska Anna, Somatopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków: Universitas, 2012, s. 101–136.
 • Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.
 • Nycz Ryszard, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków: Universitas, 2001, s. 221–234.
 • Pessel Włodzimierz Karol, Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności, Łomża: Oficyna Wydawnicza Stopka, 2008.
 • Rembowska-Płuciennik Magdalena, Poetyka intersubiektywności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.
 • Rothenbuhler Eric W., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. J. Barański, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003.
 • Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014.
 • Rybicka Elżbieta, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków: Universitas, 2003.
 • Schumacher E.F., Małe jest piękne, przeł. E. Szymańska, J. Strzelecki, Warszawa: PIW, 1981.
 • Sobolewska Justyna, „Polityka” 11.03.2017 [materiał wideo: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1697386,1,kultura-na-weekend-rozmowa-z-michalem-cichym-i-ksiazki-o-codziennosci.read].
 • Sobolewska Justyna, Bruki miasta, „Gazeta Wyborcza. Książki”, 25.03.2014.
 • Sobolewski Tadeusz, Michał Cichy, pustelnik z Ochoty, „Gazeta Wyborcza. Książki”, 10.03.2017.
 • Sulima Roch, Antropologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000.
 • Szalewska Katarzyna, Temporalna symbolika kamienia jako atrybutu melancholii miejskiej, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 2, red.M. Roszczynialska, K.Wądolny--Tatar, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013, s. 355–368
 • Szalewska Katarzyna, Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2017.
 • Szkłowski Wiktor, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 3, red. S. Skwarczyńska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.
 • Szkurłat Elżbieta, Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, WUW, Warszawa 2007, s. 63–72.
 • Warnke Agnieszka, http://culture.pl/pl/tworca/michal-cichy [dostęp 01.03.2017].
 • Wichowska Małgorzata, Warszawa Białoszewska. (Te leżenia, latania i transe...), w: Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. A. Karpowicz, P. Kubkowski, W.K. Pessel, I. Piotrowski, Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2013, s. 290–308.
 • Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata, Warszawski biotop, „Nowe Książki” 2014, nr 6, s. 34–35.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta nr 54#/media/File:Reduta_Ordona_spontaniczny_pomnik.jpg).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6729
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.