PL EN


2017 | 11 |
Article title

„Miejsce” (i „obraz”) w poetyce późnego klasycyzmu

Content
Title variants
PL
“Place” (and “Image”) in the Poetics of Late Classicism
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper demonstrates how space and spatial relations where conceptualized in the Polish poetics of the early nineteenth century. The author concentrates mainly on different uses of the term “place” in theoretical treaties of the period. Comparing how this term is used in reference to drama and to other genres which represent the epoch leads to the following conclusion. Namely, in literary criticism of the times the concept of literature understood as the practice of “painting with words” was in fact a substitute for the concept of literature as spatiotemporal structure.
Keywords
Publisher

Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Alison Archibald, Essays on The Nature And Principles of Taste, Edinburgh: Bell and Brandfute, 1790.
 • Kopczyńska Zdzisława, Malowanie słowami, w: tejże, Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 • Korzeniowski Józef, Kurs poezji, Warszawa: nakład i druk N. Glücksberga, 1829.
 • Królikowski Józef Franciszek, Rys poetyki wedle przepisów teorii, Poznań 1828.
 • Markowska Helena, „Dodatki” a kategoria jedności w poetyce klasycyzmu postanisławowskiego, „Forum Poetyki”, jesień 2016, http://fp.amu.edu.pl/dodatki-a-kategoria-jednosci-w-poetyce-klasycyzmu-postanislawowskiego/ [dostęp 20.11.2017].
 • Mickiewicz Adam, Objaśnienia do poematu opisowego Zofijówka, w: Stanisław Trembecki, Poezje, t. 2, Wilno: B. Neuman, 1822, s. 379–406.
 • Osiński Ludwik, Wykład literatury porównawczej, w: tegoż, Dzieła, t. 2 i 3, Warszawa 1861.
 • Pietraszko Stanisław, Doktryna literacka polskiego klasycyzmu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
 • Przybylski Ryszard, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Marabut: Gdańsk 1996.
 • Ratajczak Dobrochna, Wstęp, w: Polska tragedia neoklasycystyczna, wyb. i oprac. tejże, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 • Słowacki Euzebiusz, Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, t. 1, 2 i 3, Wilno: Józef Zawadzki, 1826–1827.
 • Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński i in., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
 • Stanisz Marek, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków: Universitas, 1998.
 • Wężyk Franciszek, O poezji dramatycznej, w: Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 1, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, 1878, s. 273–340.
 • Żbikowski Piotr, Klasycyzm postanisławowski: doktryna estetycznoliteracka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6734
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6734
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.