PL EN


Journal
2017 | 21 |
Article title

Autentyczność na zajęciach zwiększających kompetencje w użyciu specjalistycznego języka angielskiego

Content
Title variants
PL
Authenticity in Developing English for Specific Purposes
Languages of publication
Abstracts
PL
Włączenie zasobów i aktywności online do sylabusa tradycyjnego kursu akademickiego wymaga restrukturyzacji programu nauczania w celu osiągnięcia efektu synergii. Rozwój technologii internetowych umożliwił edukatorom przejście od czysto instruktywistycznych praktyk dydaktycznych do zajęć opartych na ideach konstruktywistycznych i konstrukcjonistycznych. Dzięki zmianie paradygmatu nauczanie i uczenie się jest bardziej ukierunkowane na studenta. Większą rolę zaczynają odgrywać interakcja, praca zespołowa i autentyczny kontekst edukacyjny wynikający z kształcenia wykorzystującego materiały autentyczne używane w czasie wykonywania autentycznych zadań kształtujących autentyczne kompetencje potrzebne do osiągnięcia sukcesu w autentycznym środowisku pracy. W artykule przedstawiono część rezultatów badań nad rozwojem umiejętności użycia języka angielskiego specjalistycznego u studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Politechniki Gdańskiej. Celem zaprezentowanej fazy było określenie korelacji pomiędzy rozwojem poszczególnych umiejętności językowych, a autentycznym kontekstem, w jakim były one kształcone.
EN
Incorporating online resources and activities into a university course curriculum involves restructuring the whole teaching programme to achieve a synergistic effect. The development of web technologies has enabled educators to move from instructivism towards constructivism and constructionism, i.e., towards interactive, collaborative, and student-centred learning in an authentic context structured around the ideas of text authenticity, competence authenticity, learner authenticity, and classroom authenticity. This viewpoint is supported by the research into ESP skills that has been conducted at Poznan University of Medical Sciences and Gdańsk University of Technology. This phase has aimed to investigate correlations between authenticity and an increase in particular language skills.
Publisher

Journal
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Ackermann E., Piaget’s constructivism, Papert’s constructionism: What’s the difference?, 2009, http://learning.media.mit.edu/content/publications/EA.Piaget%20_%20Papert.pdf, [online], dostęp 02.09.2017.
 • Anthony L., English for Specific Purposes: What does it mean? Why is it different?, http://www.laurenceanthony.net/abstracts/ESParticle.html, [online], dostęp 31.08.2017.
 • Bachman L.,What does language testing have to offer?, „TESOL Quarterly 1991”, nr 25(4), s. 671–704.
 • Benson P., Voller P., Autonomy and independence in language learning, London 1997.
 • Breen M., Authenticity in the language classroom, „Applied Linguistics” 1983, nr 6/1, s. 60–70.
 • Ching-ning Chien, Wei Lee, Li-hua Kao, Collaborative Teaching in an ESP Program, „Asian EFL Journal”, Vol. 10, No. 4, Conference Proceedings, Volume Innovation and Tradition in ELT in the New Millennium, P. Robertson, R. Nunn, D. Lingley (red.), 2008, s. 114–133.
 • Dudley-Evans T., Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach, Cambridge 1998, s. 4–5.
 • Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin 2014.
 • Gilmore A., Authentic materials and authenticity in foreign language learning, „Language Teaching” 2007, nr 40, s. 97–118.
 • Guariento W., Morley J., Text and task authenticity in the EFL classroom, „ELT Journal” 2001, nr 55/4, s. 347–353.
 • Krajka J., Analiza potrzeb w planowaniu kursów językowych do celów zawodowych – o roli technologii społeczeństwa informacyjnego, [w:] Nauczanie języków specjalistycznych na potrzeby rynku pracy, M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, U. Czyżewska (red.), Lublin 2015, s. 221–237.
 • Kramsch K., Language and culture, Oxford 1998.
 • Lewkowicz J., Authenticity in language testing: some outstanding questions, „Language Testing” 2000, nr 17/1, s. 43–64.
 • MacDonald M., Badger R., Dasli M., Authenticity, culture and language learning, „Language and Intercultural Communication” 2006, nr 6 (3–4), s. 250–261.
 • Mokwa-Tarnowska I., Interaction and communication in the e-learning environment, [w:] E-learning in teaching foreign languages at the tertiary level, L. Zielińska, W. Górski (red.), Kraków 2013, s. 87–96.
 • Mokwa-Tarnowska I., E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim: Zagadnienia metodyczne, Gdańsk 2015.
 • Papert P., Harel I., Constructionism, New York City 1991.
 • Półjanowicz W., Roszak M., Kołodziejczak B., Bręborowicz A., An analysis of the effectiveness and quality of e-learning in medical education, [w:] E-learning and intercultural competences. Development in different countries, E. Smyrnova-Trybulska (red.), Katowice–Cieszyn 2014, s. 177–196.
 • Rost M., Teaching and researching listening, London 2002.
 • Strevens P., New orientations in the teaching of English, New York 1977.
 • van Lier L., Discourse analysis and classroom research: a methodological perspective, „Int’l. J. Soc. Lang” 1984, nr 49, s. 111–133.
 • Wenzel R., The education of a language teacher, Gdańsk 2001.
 • Widdowson H.G., Explorations in applied linguistics, Oxford 1979.
 • Widdowson H.G., Learning purpose and language use, Oxford 1983.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glotodydaktyce: Wprowadzenie, Kraków 2010, s. 145–174.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6747
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6747
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.