PL EN


2017 | 11 |
Article title

Wyobraźnia jako temat poezji i źródło kreatywności

Content
Title variants
PL
Imagination as a Poetic Theme and Source of Creativity
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the critical reading of Anita Jarzyna’s Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, the book devoted to the poets who share the belief in the creative power of words. Jarzyna uses the concept of the religious text to introduce the notion of the text of imagination. It allows her to treat imagination as an interpretative category and poetic theme. The author of the review sees Jarzyna’s book as an invaluable insight into each poet’s works but also as a unique “textual” treatment of imagination. At the same time the article opens the discussion about metaphorizing and creating of critical literary discourse.
Keywords
Publisher

Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
  • Bohuszewicz Paweł, Teoria literatury doby „zwrotów”: o jubileuszowej ankiecie „Tekstów Drugich”, „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 17, s. 1–20.
  • Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2, s. 45–55.
  • Jarzyna Anita, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków: Universitas, 2017.
  • Konecki Krzysztof, Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analiz danych empirycznych, w: B.G. Glaser, A.L. Strauss, Odkrywanie teorii ugruntowanej, przeł. M. Gorzko, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009.
  • Nycz Ryszard, W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2, s. 239–255.
  • Taylor Charles, Nowoczesne imaginaria społeczne, przeł. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków: Znak, 2010.
  • Tokarska-Bakir Joanna, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych, t. 1: Wielkie opowieści, Kraków: Universitas, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6761
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.