PL EN


2017 | 11 |
Article title

„Każda rewolucja to zmaganie się dwóch sił: struktury i ruchu”. Gramatyka rewolucji w Szachinszachu Ryszarda Kapuścińskiego

Authors
Content
Title variants
PL
“Każda rewolucja to zmaganie się dwóch sił: struktury i ruchu”. The Grammar of Revolution in Ryszard Kapuściński’s Shah of shahs
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy tekst powstał w ramach szerszego projektu, jakim jest opracowanie edycji Cesarza i Szachinszacha dla Biblioteki Narodowej.
EN
The article attempts to describe the islamic revolution described by Ryszard Kapuściński in Shah of shahs. The reporter confronts the images of revolutionary chaos in Iran with Iranian culture and its distant history to show the similarities in human mentality. In order to make the reader aware of what the clash with strangeness is, Kapuściński uses concealment, omits important historical facts or even manipulates. The author of the article seeks to expose and interpret the meaning of this strategy.
Publisher

Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Dulęba Władysław, Dywan perski, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.
 • Dywan wschodni: wybór arcydzieł literatury egipskiej, asyro-babilońskiej, hebrajskiej, arabskiej, perskiej i indyjskiej, red. A. Lange, Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1921.
 • Eribon Didier, Michel Foucault. Biografia, przeł. J. Levin, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2005, s. 347–365.
 • Fallaci Oriana, Wywiad z historią, przeł. A. Czepnik i in., Warszawa: Weltbild 2012.
 • Fallaci Oriana, Wywiad z władzą, przeł. H. Borkowska, Warszawa: Świat Książki, 2012, s. 33–119.
 • Foucault Michel, Taccuino persiano. A cura di Renzo Guolo e Pierlugi Panz, Milano: Guerini e Associati, 2002.
 • Forbis Wiliam H., Fall of the Peacock Throne. The History of Iran, New York: Harper Collins Publishers, 1980.
 • Ghani C., Iran and the Rise of Reza Shah, London–New York 1998, s. 161–162.
 • Goethe Johann Wolfgang, Dywan Zachodu i Wschodu, wstęp, opracowanie i przypisy A. Milska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963, s. 273.
 • Herbert Zbigniew, Potęga smaku, „Zapis” 1981, nr 18, s. 5.
 • Historia Iranu, red. A. Krasnowolska. Wrocław: Ossolineum, 2010, s. 485, 744–756.
 • Keddie Nikki R., Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji, przeł. I. Nowicka, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007, s. 44–60.
 • Kęskrawiec Marek, Czwarty pożar Teheranu, Warszawa: WAB, 2010, s. 170.
 • Krasnowolska Anna, Epos perski i jego polski przekład, w: Abolqosem Ferdousi, Księga Królewska. Szahname, t. 1, przeł. W. Dulęba, Kraków: Nomos, 2004, s. XXI i następne.
 • Lisowscy Elżbieta, Andrzej, Południki szczęścia, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2016, s. 20–21.
 • Mackey Sandra, The Iranians. Persia, Islam and the Soul of a Nation, London: A Plume Book, 1996, s. 131–143.
 • Milani Abbas, The Shah. New York: Palgrave Macmillan, 2011, 414.
 • Naipaul Vidiadhar Surajprasad: Among the believers. An islamic journey. London: Andr´e Deutsch, 1982.
 • Schwerda M. X., Death on Display. Mirza Riza Kirmani, Prison Portraiture and the Depiction of Public Executions in Qajar Iran, „Middle East Journal of Culture and Communication” 2015, vol. 8, no. 2–3), s. 172–191.
 • Składankowa Maria, Mity królewskiej księgi. Symbole i wzorce mityczne w «Szahname», Warszawa: Wydawnictwa UW, 1981.
 • Surdykowska Sylwia, Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2006, s. 36–40.
 • Ziątek Zygmunt, Reportaż – fotografia – nowe kryteria wiarygodności, w: Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy (1), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, s. 81–131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6763
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.