PL EN


2017 | Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV |
Article title

Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości

Content
Title variants
PL
The legal concept of agricultural entrepreneurship
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper constitutes an analysis from the point of view of the opportunity of legal system for agricultural entrepreneurship. The term “agricultural entrepreneurship” should be interpreted narrowly than “agribusiness”, which is understand as an industry engaged in the producing operations of a farm, the manufacture and distribution of farm equipment and supplies, and the processing, storage, and distribution of farm commodities.
Publisher

Year
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bielski P., Pojęcie przedsiębiorcy w systemie prawa polskiego. Zagadnienia konstrukcyjne, Gdańsk 2005.
 • Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013.
 • Bieluk J., Prowadzenie działalności rolniczej przez osoby prawne, (w:) Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, P. Litwiniuk (red.), Warszawa 2016.
 • Bieluk J., Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, Nr 1.
 • Davis J.H., Goldberg R.A., A concept of agribusiness, Boston 1957.
 • Eastham J., Producer Organisations – the Way Forward?, “Journal of Co-operative Studies” 2014.
 • Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008.
 • Kapusta F., Agrobiznes jako logistyczny łańcuch (sieć) dostaw dóbr powszechnego spożycia, „Wieś Jutra” 2010, nr 1.
 • Kapusta F., Agrobiznes, Warszawa 2012.
 • Lichorowicz A., Gospodarstwo rolne a kodeks handlowy, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1998, nr 7-8.
 • Łączyński A., Powszechny Spis Rolny 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych, Warszawa 2012.
 • Solvell O., Linqvist G., Ketels C., The Luster Initiative Greenbook, Stockholm 2003.
 • Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 2004.
 • Urban S., (w:) Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, S. Urban (red.), Wrocław 2014.
 • Van Herck K., Assessing efficiencies generated by agricultural Producer Organisations, Luksemburg 2014, http://ec.europa.eu.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6780
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6780
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.