PL EN


2017 | Studia Iuridica Agraria, 2017, tom XV |
Article title

Ewolucja rozwiązań normatywnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Content
Title variants
PL
Evolution of normative solutions in management of agricultural property owned by the State Treasury
Languages of publication
Abstracts
EN
The article discusses the evolution of the legal status regulating management of agricultural property owned by the State Treasury. It presents this evolution as the consequence of multiple, often provisional actions of the legislator conditioned by changing political objectives, which results in an incoherent model of Agricultural Property Stock of the State Treasury aiming to serve the development of a specific agricultural system in Poland. The incidental nature can also be attributed to the regulations used as grounds for establishment of the National Support Centre for Agriculture in 2017. These provisions were supposed to implement the longdemanded closing of the Agricultural Property Agency. However, this demand was previously associated with the need for definitive distribution of the Agricultural Property Stock owned by the State Treasury through the completion of its restructuring process and ultimately its privatisation. Meanwhile, the establishment of the National Support Centre for Agriculture only means that the past activity of the Agency will continue under a new name and that the Stock will function as property used exclusively for restructuring purposes in the near future. Such legal conditions make it difficult to achieve the main objective of state agricultural property management, which is to facilitate access to agricultural land for farmers with respect of their economic interests.
Publisher

Year
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Banasiński C., Czechowski P., Prawne aspekty prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych, (w:) Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa – materiał na międzynarodową konferencję, Warszawa, 14-15 grudnia 1995.
 • Bieniek G., Gospodarka nieruchomościami, (w:) Bieniek G., Rudnicki S. (red.), Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2005.
 • Czechowski P., Agencja Nieruchomości Rolnych – restrukturyzacja czy likwidacja?, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2.
 • Czechowski P., Niewiadomski A., Propozycje reformy rozwiązań instytucjonalnych dotyczących państwowych nieruchomości rolnych, „Studia Iuridica Agraria” 2011, T. IX.
 • Doliwa A., Determinanty kierunków zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2002, T. III.
 • Doliwa A., Jeszcze w sprawie powierniczego statusu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” 2000, nr 2.
 • Doliwa A., Powierniczy charakter uprawnień Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2000, T. I.
 • Golecki M., Jurydyczna konstrukcja prawa odkupu, „Nowy przegląd notarialny” 2003, nr 4.
 • Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002 r.
 • Kurowska T., Renesans własności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2.
 • Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 17 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. XII.
 • Litwiniuk P., O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżimu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 1(26).
 • Pawłowicz K., Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki, (w:) Prawo gospodarcze. Zagadnienie administracyjnoprawne, Warszawa 2001 r.
 • Prutis S., Kierunki zmian modelowych restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2000, T. I.
 • Prutis S., Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa państwowego – 5 lat doświadczeń (w:) Prutis S. (red.), Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998 r.
 • Stańko M., Uprawnienia i obowiązki Agencji Nieruchomości Rolnych jako wydzierżawiającego nieruchomości rolne Skarbu Państwa, „Studia Iuridica Agraria” 2011, T. IX
 • Stelmachowski A., Współczesne zróżnicowanie prawa własności, „Studia Iuridica Agraria” 2002, T. III.
 • Suchoń A., Z prawnej problematyki czasu trwania dzierżawy w prawie polskim oraz wybranych krajów Europy Zachodniej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2.
 • Zawojska A., Wpływ rozdysponowania Zasobu WRSP na strukturę agrarną rolnictwa w Polsce, (w:) Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6793
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6793
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.