PL EN


2018 | 17 | 1 |
Article title

The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Content
Title variants
EN
Rola sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w przygotowaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego
Languages of publication
Abstracts
EN
Today, many of the faithful who are preparing for marriage and family life have not received sufficient formation at home—a formation that would ensure that they receive the sacraments of Christian initiation. The sacraments of Baptism, Confirmation, and the Eucharist graft man onto Christ and enable him to become both a new creature and a member of the Catholic Church. The role of the Church, therefore, is to convey to the faithful the relationship that exists between the sacrament of Marriage, for which they are preparing, and the sacraments of Christian initiation. These sacraments are an integral part of the sacramental economy by which faithful and practicing Christians live. In seeking the proper way to grow in their future life together, engaged couples must perceive the deep connection between married life and the sacraments of initiation. Frequently, however, members of the faithful have received the sacraments of Christian initiation but have not truly encountered Christ in their lives. In this case, such individuals neither understand what the Christian community is, nor do they feel like they are full members of the Church to which they were introduced by virtue of the sacraments. Therefore, it is necessary to seek solutions to help these individuals create a marital and family life that is permeated by Christ’s presence.
PL
We współczesnych czasach zauważa się, że osoby przygotowujące się do życia małżeńskiego i rodzinnego nie otrzymały wystarczającej formacji w domu rodzinnym co powinny gwarantować sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii wszczepiają człowieka w Chrystusa i powodują, że przyjmujący je staje się nowym stworzeniem i pełnoprawnym członkiem Kościoła. Rolą Kościoła jest ukazywanie związku, jaki istnieje między sakramentem małżeństwa, do którego człowiek wierzący się przygotowuje, a sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wpisują się one integralnie w ekonomię sakramentalną, którą żyje wierzący i praktykujący chrześcijanin. Przyszli małżonkowie poszukując właściwej drogi rozwoju wspólnego życia, mogą dostrzec głębokie więzi między życiem małżeńskim a sakramentami wtajemniczenia. Zdarzają się jednak sytuacje, że osoby, które przyjęły sakramenty inicjacji chrześcijańskiej nie spotkały w swoim życiu Chrystusa. Nie rozumieją czym jest chrześcijańska wspólnota i nie czują się w pełni członkami Kościoła, do którego zostali na mocy sakramentów wprowadzeni. Dlatego należy szukać rozwiązań, które pomogą w tym, aby ich życie małżeńsko-rodzinne zostało przeniknięte obecnością Chrystusa.
Publisher

Year
Volume
17
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Bajda J., Elementy powołania małżeństwa i rodziny, in Teologia małżeństwa i rodziny, Vol. 1, K. Majdański (ed.), Warsaw 1980, pgs. 31-89.
 • Bajda J., Bosko-ludzki charakter Kościoła domowego, in Rodzina jako Kościół domowy, A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (ed.), Lublin 2010, pgs. 55-66.
 • Bourgerois H., Sesboüè B., Tihon P., Znaki zbawienia, Cracow 2001.
 • Charytański J., Chrzest a życie chrześcijańskie. Studium katechetyczne, Warsaw 1970.
 • Dullak K., Chrzest dzieci rodziców żyjących bez sakramentu małżeństwa, “Colloquia Theologica Ottoniana,” 2012, no. 2, pgs. 81-91.
 • Instrukcja dotycząca Sakramentu Bierzmowania. Przyjęta na 146 Zebraniu Konferencji Episkopatu Polski, “Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1975, nos. 9-10, pgs. 194-198.
 • Jastrzębski A., Katechumenat jako droga do dojrzałości chrześcijańskiej na kolejnych etapach rozwoju człowieka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, R. 22, no. 2 (2014), pgs. 203-214.
 • Jorge M.E., Chrzest dla mojego dziecka, trans. W. Dzieża, Pelplin 2016.
 • Krakowiak Cz., Katecheza chrzcielna w Kościele posoborowym, Lublin 2003.
 • Krakowiak Cz., Inicjacja chrześcijańska, in Leksykon Teologii Pastoralnej, R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (ed.), Lublin 2006, pgs. 298-300.
 • Kunka S., Sakrament bierzmowania a wylanie Ducha, “Teologia i Człowiek,” Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK 2017, no. 2, pgs. 33-57.
 • Łuczak H., Wspólnota wiary, Wroclaw 1986.
 • Misiaszek K., Bierzmowanie: sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości? “Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie,” no. 24 (2017), pgs. 257-264.
 • Murawski R., Wtajemniczenie chrześcijańskie w pierwotnym Kościele, in Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, K. Kantowski (ed.), Szczecin 2007, pgs. 33-52.
 • Nadolski B., Eucharystia: dar Boga dla życia świata, Poznan 2008.
 • Narecki Z, Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła, Lublin 2001, pgs. 328-336.
 • Tomasik P. (ed.), Rodzina-szkoła-Kościół. Korelacja i dialog, Warsaw 2003.
 • Tomasik P., Katecheza i inicjacja w ujęciu dokumentów Kościoła, in Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, K. Kantowski (ed.), Szczecin 2007, pgs. 81-95.
 • Szpet J., Inicjacyjna funkcja katechezy, “Horyzonty Wiary” 1996, no. 3, pgs. 55-72.
 • Więsyk K., Wojaczek K., Urzeczywistnianie sie Kościoła w małżeństwie i rodzinie, in Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, A. L. Szafrański (ed.), Lublin 1985, pgs. 201-238.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/7282
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_7282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.