PL EN


2020 | 1(26) | 183-191
Article title

Kauzalność materialna umowy o ustanowieniu hipoteki. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 roku, III CSK 273/16

Authors
Content
Title variants
EN
Causability of an agreement for establishing a mortgage. A note on the decision of the Supreme Court of the 8th of December 2017, III CSK 273/16
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy zajął godne aprobaty stanowisko, zgodnie z którym umowa o ustanowieniu hipoteki co do zasady nie musi być zawierana w wykonaniu stosunku obligacyjnego zobowiązującego do ustanowienia hipoteki. Nie wyklucza to powstania zobowiązania do ustanowienia hipoteki, jednak w większości przypadków nie oznacza konieczności stosowania uregulowania wynikającego z art. 156 Kodeksu cywilnego.
EN
In the discussed decision the Supreme Court took the right position that as a rule an agreement for establishing a mortgage does not have to be concluded in the performance of an obligation to establish a mortgage. This does not exclude the emergence of an obligation to establish a mortgage, however, in most cases this does not mean the need to apply the regulation arising from the article 156 of the Civil Code.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-05c88867-81a8-4a38-858e-348012ed1626
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.