PL EN


2008 | 1-2 | 77-98
Article title

Rozwiazać „kosowski wezeł"

Content
Title variants
EN
Disentangle the „Kosovo knot”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt at looking into the problems of the Serbian – Arab conflict through 20th-century history of Kosovo, when the ‘Kosovo knot’ that is so hard to disentangle was taking shape. The goal of the article on the one hand is to present the policy of Yugoslavian authorities after the second world war as they attempted to slow down the development of conflict between the two nations, and to portray on the other hand the attempts by Kosovo Albanians who aimed at the internationalisation of the case of Kosovo and winning approval for the self-assumed Kosovo Republic. To portray the further history of this antagonism, events that took place towards the end of the 20th century and early in the present one are also covered. Their number includes the civil war in Kosovo, NATO military intervention in Yugoslavia, and the establishment of temporary protectorate in the province. The article shows peaceful and military attempts of solving the Kosovo conflict.
PL
Artykuł stanowi próbę spojrzenia na problematykę konfliktu serbsko-arabskiego poprzez pryzmat dziejów Kosowa w XX w., kiedy to ostatecznie ukształtował się trudny do rozwiązania „kosowski węzeł”. Jego celem jest z jednej strony przedstawienie polityki władz jugosłowiańskich po drugiej wojnie światowej, usiłujących zahamować rozwój konfliktu między obydwoma nacjami, a z drugiej – ukazanie zabiegów kosowskich Albańczyków, dążących do umiędzynarodowienia sprawy Kosowa i uzyskania aprobaty dla samozwańczej republiki Kosowo. Dla zobrazowania dalszych dziejów tego antagonizmu ujęto także wydarzenia, które miały miejsce pod koniec XX w. i na początku obecnego stulecia (wojna domowa w Kosowie, interwencja militarna NATO w Jugosławii, ustanowienie tymczasowego protektoratu międzynarodowego w prowincji). Artykuł ukazuje pokojowe i militarne próby rozwiązania konfliktu o Kosowo.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-0f73de1f-cd22-4b34-bfa3-baaf1c6bb09d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.