PL EN


2013 | 54 | 133-160
Article title

Wybrane problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected quality problems of statistical data in household budget surveys
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest jakości danych statystycznych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę na te aspekty jakości, które wiążą się ze stosowaną metodą reprezentacyjną oraz występującymi odmowami udziału w badaniu wylosowanych gospodarstw domowych. Ponadto podjęto próbę oceny wartości informacyjnej danych o charakterze subiektywnym. W pracy zawarto rozważania na temat jakości danych w statystyce, metodologii badań budżetów gospodarstw domowych oraz wyniki badań empirycznych.
EN
This paper presents the quality of statistical data from household budget surveys. It pays attention to those aspects of quality that are associated with applied methods and the problem of non-participation of the households selected for HBS. In addition, it attempts to assess the informational value of subjective data. This paper contains a considerations on the quality of data in statistics, the quality of methodology in household budget analysis and the results of empirical research
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-17fc4b19-2f0c-4ac3-b900-fc90f6835493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.