PL EN


2013 | 54 | 65-79
Article title

Od definicji cechy do zarządzania jakością

Authors
Content
Title variants
EN
From the definition of a feature to quality management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nakreślona w tym artykule droga „od definicji cechy do zarządzania jakością" ukazuje ważność nurtu kwalimetrycznego w ukształtowaniu obecnego stanu systemowego podejścia do zarządzania jakością. Trudno przecenić znaczenie zawartej w tej pracy konkluzji, że kryteria rozróżniania tego co ilościowe i jakościowe oparte na mierzalności nie mają nic wspólnego z przeciwstawianiem sobie ilości i jakości. Ewolucja systemowego podejścia do zarządzania jakością ujawnia swój wyraźnie modułowy charakter. Ważne miejsce w tej ewolucji mają metody statystyczne, a zwłaszcza te, które określa się nazwą statystyczna kontrola jakości. Znaczące osiągnięcia ma tu Krakowska Szkoła Statystyczna, a w szczególności koncepcje prof. Andrzeja Iwasiewicza.
EN
The path presented in the hereby paper "from the definition of a feature (characteristic) to quality management" illustrates the importance of qalimetric stream in influencing the existing status of systemic approach to quality management. One cannot underestimate the significance of presented in the study conclusion following which the criteria for distinguishing what is quantity and quality specific based on measurability are far from contrasting quantity and quality. An important role in this evolution is played by statistical methods and especially these defined as statistical process control. Cracow School of Statistics and, in particular, the concepts by Professor Andrzej Iwasiewicz represent significant achievements in this field.
Keywords
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-1954e31b-8637-4a56-b1b7-9ea0b7c47854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.