Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 5–21

Article title

O międzyjęzykowej ekwiwalencji w kontekście frazeologii kontrastywnej i frazeotranslacji

Title variants

EN
On interlingual equivalence in the context of contrastive phraseology and phraseotranslation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza pojęcia międzyjęzykowej ekwiwalencji z perspektywy frazeologa. W pierwszej części autorka analizuje pojęcie ekwiwalencji w oparciu o badania pojawiające się na przestrzeni lat. Pokazuje różne typologie tego zjawiska, a także jego znaczenie dla badań kontrastywnych i dla przekładoznawstwa. W drugiej części tekstu autorka przedstawia pojęcie związku frazeologicznego oraz międzyjęzykową ekwiwalencję w obszarze frazeologii kontrastywnej. Natomiast trzecia część artykułu dotyczy zagadnień frazeotranslacji oraz opisuje problem międzyjęzykowej ekwiwalencji w perspektywie przekładu szeroko pojętej frazeologii.
EN
The aim of the article is to analyze the concept of interlinguistic equivalence from the perspective of an expert in phraseology. In the first part, the author analyzes the concept of equivalence based on the research conducted over the years. The article discusses various typologies of this phenomenon, as well as its importance for contrastive research and for translation studies. In the second part of the text, the author presents the notion of a phraseological unit and interlinguistic equivalence within the field of contrastive phraseology. The third part of the article deals with the issues of phraseotranslation and describes the problem of interlinguistic equivalence from the perspective of translation of broadly understood phraseology.

Year

Volume

Pages

5–21

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-1d6f1c05-55d2-4197-8816-006f20dba30f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.