PL EN


2013 | 54 | 81-92
Article title

Sześć sigma — pojęcie (od pewnego czasu) niejednoznaczne

Authors
Content
Title variants
EN
Six sigma — an ambiguous concept (for some time past)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w piśmiennictwie z dziedziny zarządzania jakością, a nawet w materiałach reklamowych i folderach, pojawia się termin „sześć sigma", „6 sigma" lub „6 a", który nawet w polskojęzycznych publikacjach jest często wypierany przez angielskie "six sigma". Pojęcie „6 sigma", „6 a" mieści się od dawna w kanonie klasycznych pojęć rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, natomiast w obszarze zarządzania jakością pojawia się w dwu innych odmiennych znaczeniach, najpierw jako wartość miary zdolności procesu produkcyjnego do spełnienia wymagań jakościowych określonych w projekcie wyrobu, a ostatecznie jako określenie pewnego systemu metod i technik zarządzania jakością. W tej notce scharakteryzowany jest krótko sens tego pojęcia w każdym z trzech wyodrębnionych tu znaczeń. W klasycznej terminologii pojęć probabilistyczno-statystycznych termin „6 sigma" kojarzony jest z długością przedziału trzysigmowego konstytuującego prawo trzech odchyleń standardowych. To podstawowe znaczenie tytułowego pojęcia — wobec prawdziwej inwazji pozostałych znaczeń — zostaje przypomniane i skomentowane w części pierwszej tej notki. Dwa inne znaczenia pojęcia „6 sigma" rozpowszechnione w obszarze zarządzania jakością opisane są krótko w pozostałych częściach pracy. I tak, w części drugiej notki wyjaśniono znaczenie terminu „six sigma" jako wartości miary zdolności procesu produkcyjnego do spełnienia wymagań jakościowych określonych w projekcie wyrobu, co umożliwia obiektywną ocenę poziomu jakości w organizacji. Z kolei w części trzeciej opisano zastosowanie pojęcia „sześć sigma" jako nazwy pewnego finansowo efektywnego systemu metod i technik zarządzania jakością w organizacji.
EN
Since the nineties of the twentieth century in the literature about quality management one can meet the concept "six sigma", "6 sigma" or "6 a". This expression "6 sigma", "6 a" all the time belongs to the vocabulary of probability and statistics. But now this expression is used very often in two new meanings elaborated in the field of quality management. In the frame of probability and statistics the concept "6 sigma" is connected with the length of the so called three sigma interval fulfilling the rule of three standard deviations. In the quality management domain the term "6 a" is used in two distinct sense. The first of the two meanings concerns the measuring of quality level using the so called process capability indices. The last of the new meaning of "6 sigma" denotes a class of quality management methods and techniques oriented to enterprise financial effectiveness. In this note the concise characterization of every of the three meanings of the "six sigma" concept is given.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-1f73e1b8-9736-401f-98b5-03fd7a395d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.