PL EN


2020 | 1(26) | 5-19
Article title

Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych

Authors
Content
Title variants
EN
Open Catalogue of Methods of Securing the Debtor’s Assets in Bankruptcy Proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy uregulowany w ustawie Prawo upadłościowe katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma charakter otwarty czy zamknięty? Prezentowana jest teza, że katalog sposobów zabezpieczenia ma charakter otwarty. W konsekwencji dopuszczalnym sposobem zabezpieczenia majątku dłużnika jest uchylenie zajęcia egzekucyjnego wierzytelności przysługujących dłużnikowi. Uchylenie zajęcia egzekucyjnego wierzytelności przysługujących dłużnikowi nie zostało wprost przewidziane przez ustawę jako sposób zabezpieczenia majątku dłużnika.
EN
The subject of this study is to answer the question whether the catalogue of ways of securing the debtor’s assets at the stage of examinining of premises of bankruptcy proceedings regulated in the Bankruptcy Law is open or closed? The thesis is presented that the catalogue of security methods is open. Consequently, the admissible method of securing the debtor’s assets is to set aside the enforcement of the debtor’s claims. Set aside the enforcement of attachment of debts due to the debtor was not explicitly provided for by the law as a way of securing the debtor’s assets.
Contributors
author
  • Uniwersytet Opolski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-2837b4e4-7f0b-4fc0-84ff-e41f46f645f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.