Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 43–60

Article title

Wariantywność akcentowa w języku polskim. Proparoksytoneza

Title variants

EN
The variability of the Polish word stress. Antepenultimate stress

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad świadomością fonetyczną młodych Polaków w zakresie ewaluacji wariantów brzmieniowych wybranych dubletów akcentowych (np. mogliśmy/mogliśmy, logika/logika, bijatyka/bijatyka, prezydent/prezydent itp.). We wnioskach wskazano na stosunkowo dobrą dyskryminację słuchową wariantów fonetycznych omawianych wyrazów, a także na odmienność niektórych rozstrzygnięć respondentów w stosunku do zaleceń poprawnościowych.
EN
The article presents the results of research on the phonetic awareness of young Poles regarding the evaluation of sound variants of selected accent doublets such as mogliśmy/ mogliśmy, logika/logika, bijatyka/bijatyka, prezydent/prezydent etc. The proposed conclusions point to a relatively good auditory discrimination of the phonetic variants of the words in question as well as differences between some of the respondents’ decisions and correctness recommendations formulated in dictionaries.

Year

Volume

Pages

43–60

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-3140c1ac-1f89-437b-98e8-11cbf2a9b5f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.