Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 23–41

Article title

Aequivocatio mater errorum? Ambiquitäten und Äquivokationen im Bereich des scherzhaften „Definierens“

Authors

Title variants

EN
Aequivocatio mater errorum? Ambiguity and equivocation in the field of humorous define

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Fenomen ambiwalencji przenika wszystkie wymiary egzystencji, języka i kultury. Celem artykułu jest przedstawienie tego zjawiska w obszarze humoru, ironii oraz gry językowej. W tym celu omówiono genezę oraz najważniejsze możliwości definicyjne pojęcia ambiwalencji. W dalszej kolejności ukazano możliwości typizacji ambiwalencji w języku, by następnie przedstawić wzajemne zależności ambiwalencji oraz ironii i humoru. Założenia teoretyczne zilustrowano bogatym materiałem językowym w postaci tzw. definicji humorystycznych, które jako niekonwencjonalna podstawa materiałowa stanowią nieprzebrane źródło wieloznaczności oraz jej celowego poszukiwania i generowania w celu wywołania efektów humorystycznych.
EN
The phenomenon of ambiguity permeates all dimensions of human existence, language and culture. The aim of the article is to show it in the field of humour, irony and language games. Thus, the genesis and the most important possibilities of defining this phenomenon are discussed. Then some types of ambiguities in language are presented to show interdependencies of ambiguity, irony and humour. The main theoretical principles will be exemplified by using humorous definitions, which as unconventional research data constitute a rich source of ambiguity and its deliberate use and forming in order to induce humorous effects.

Year

Volume

Pages

23–41

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-3167e887-32a0-49f5-9281-c9f0a1d9b051
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.