PL EN


2018 | 3 | 141-159
Article title

Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w ramach operacji poza granicami kraju na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistani

Authors
Content
Title variants
EN
Civil-Military Co-operation (CIMIC) in operations outside the country on the example of Polish Military Contingent in Afghanistan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych i teoretycznych aspektów współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedstawione doświadczenia zostały zgromadzone podczas realizacji zadań operacyjnych Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Konflikty zbrojne i wojny na stałe wpisały się w kalendarz XXI w. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach stabilizacyjnych i reagowania kryzysowego wskazał, że użycie siły militarnej powinno być wsparte elementami współpracy cywilno-wojskowej
EN
The article aims to provide knowledge covering practical and theoretical aspects of civil-military cooperation (CIMIC) in the process of maintaining international security. The presented experiences were collected during conducting operational tasks by the Polish Military Contingents outside Poland. Armed conflicts and wars are permanently included in the 21st century calendar. The participation of the Polish Armed Forces in stabilization operations and crisis response operations have indicated that the use of military force should be supported by elements of civil-military cooperation.
Contributors
author
  • Akademia Sztuki Wojennej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3572edbf-8886-486f-b7aa-86bef3143ec7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.