PL EN


Journal
2019 | 23 | 4(58) | 43-64
Article title

Ksiądz Stanisław Piotrowski, apostoł Kalisza

Content
Title variants
EN
Father Piotrowski, an apostle of Kalisz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ks. Stanisław Piotrowski (1912–1998) był cenionym i charyzmatycznym duszpasterzem. Jest jednym z wybitniejszych kapłanów drugiej połowy XX wieku, zaangażowanym w religijną, społeczną i kulturalną edukację młodzieży. Według jego opinii kultura powinna być silnie obecna w ewangelizacji i nauczaniu katechetycznym. Był współautorem pierwszego zintegrowanego programu przygotowania do sakramentu małżeństwa. Jest także przykładem życia osobistego opartego na wyrzeczeniu i umiłowaniu ubóstwa. Każdy, kto zajmuje się duszpasterstwem młodzieży, może znaleźć inspirację w życiu i pismach ks. Piotrowskiego.
EN
Fr. Stanislaw Piotrowski (1912–1998) was respected by many and was a charismatic pastor. He is one of foremost pastors of the second half of the twentieth century, his commitment being exemplary in the religious, social and cultural education of the youth. In his opinion, culture should be linked with evangelization and catechetic teaching in socjety. He was a co-author of the first integrated program of preparation in the sacrament of marriage. He also stands as an exemplar in his private life through the practice of self-denial and the virtute of poverty. Everyone who works in pastoral camps with the young can be inspired by fr. Piotrowski’s life and writings.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
43-64
Physical description
Contributors
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
References
 • Bąk J., Piotrowski Stanisław, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, t. 2, red. J. Myszor, Warszawa 2003.
 • Bielecki S., Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: Teologia pastoralna, t. 1, red. R. Kamiński Lublin 2006.
 • Charytański J., Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga, Kraków 2001.
 • Dawson Ch., Religia i kultura, J. W. Zielińska, Warszawa 1959.
 • Dudziński W., Pierwszy taki Sacrosong, „Niedziela” 2009 nr 20.
 • Dutkiewicz B., Wartości „sacrum” a problemy ekspresji muzyczno-ruchowej, w: Sacrum ‒ sztuka ‒ wychowanie, red. W. A. Sacher, Kraków 2006.
 • Frątczak W., Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, Włocławek 2008.
 • Jan Paweł II, List do artystów (4.04.1999), Wrocław 2005.
 • Majdański K. bp, Życie – jak szarża ułańska, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.
 • Maritain J., Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Warszawa 1981.
 • Muszyński H. bp, Jeden z najbardziej niezwykłych ludzi, których spotkałem, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.
 • Piechota E., Co pamiętam?, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.
 • Piotrowski S., Duszpasterz i duszpasterstwo, t. 1‒2, Włocławek 1956‒1958.
 • Piotrowski S., Jak gotyckie katedry, w: Facere voluntatem Tuam. [Księga Jubileuszowa ku czci ks. arcybiskupa K. Majdańskiego], red. J. A. Kłys i in., Szczecin 1995.
 • Piotrowski S., Kluczyk do telewizora, „Gość Niedzielny” 37 (1968) nr 29.
 • Piotrowski S., Miłosierdzie, „Ład Boży” 8 (1952) nr 18.
 • Piotrowski S., Myśli do kazania na Boże Narodzenie, „Wiadomości Duszpasterskie” 1951 nr 13 [Podp: Ks. F. Foks].
 • Piotrowski S., Na drodze nowej ewangelizacji, wywiad z ks. Piotrowskim przeprowadziła E. Placińska, „Ład Boży” (dodatek do „Niedzieli”) 1998 nr 5, s. VII.
 • Piotrowski S., Na ringu, Kalisz 1992.
 • Piotrowski S., Poradnictwo parafialne dla małżeństw, „Ateneum Kapłańskie” 50/56 (1958) z. 2 (295), s. 248‒257.
 • Piotrowski S., Święty Józef na dziś i na jutro, Kalisz 1990 [br. aut.].
 • Piotrowski S., Wandzia Brodzikowska, Włocławek 1952 [Mps ilustr. w BSWł, sygn.: M 96].
 • Piotrowski S., W służbie, Kalisz 1998.
 • Piotrowski S., Zerwane okowy, Kalisz 1998.
 • Piotrowski S., Z grodu św. Józefa pielgrzymka do grobu św. Piotra, Kalisz 1988 [br. aut.].
 • Plota J., Duszpasterz, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.
 • Poniński A., Piotrowski Stanisław, w: Słownik polskich teologów katolickich 1995‒2003, t. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 497‒500.
 • Rulka K., Ludwiczak J., Publikacje ks. Stanisława Piotrowskiego, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912‒1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.
 • Stańczuk J., Stanisław Piotrowski. Kapłan– harcerz – wychowawca, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3a621806-c0b4-47ff-8b93-241953520b88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.