PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 215-228
Article title

DOUBLE TRANSITION: UNIVERSITY-TO-WORK ABROAD AND ADULTHOOD

Content
Title variants
PL
PODWÓJNE PRZEJŚCIE: Z EDUKACJI DO PRACY I W DOROSŁOŚĆ ZA GRANICĄ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This study seeks to understand what is the role of international migration in double transition: university-to-work-abroad and adulthood. The article assumes that schoolto- work transition is not a single event, but a phase of the life cycle. There is a time of looking for ones’ own career and life path. Migration is connected with the phase of growing up, the phase of maturing and cutting the umbilical cord with the parental home. This case study is about young Polish university graduates who took their first job(s) abroad and therefore transited somehow to adulthood. It was found out that this process where migration is involved is not flat and linear and is composed of four components (1) capitalizing in a foreign environment accumulated, up to migration, non-material resources; (2) crossing own mental borders; (3) building up relations with ‘other’ others; (4) building up labour market autonomy. This study utilises data from the first wave of qualitative longitudinal study (QLS). Thirty in-depth interviews were conducted with Polish university graduates age between 25 and 34.
PL
Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie, jaka jest rola migracji międzynarodowych w podwójnym przejściu: z edukacji do pracy za granicą oraz w dorosłość. Przejście z edukacji do pracy jest traktowane nie jako jednorazowe zdarzenie, ale faza cyklu. Jest to czas poszukiwania własnej ścieżki kariery i miejsca na rynku pracy. Doświadczenie migracji w młodym wieku wiąże się z koniecznością dojrzewania, wyrywaniem korzeni i odcięciem pępowiny. Opracowanie dotyczy młodych polskich absolwentów szkół wyższych, którzy podjęli swoje pierwsze aktywności na zagranicznym rynku pracy, co wiązało się z wchodzeniem w dorosłość w obcym kontekście społecznym. Proces wchodzenia w dorosłość poprzez podjęcie pierwszych aktywności zawodowych za granicą jest złożony z czterech etapów: (1) kapitalizacją wszystkich zgromadzonych wcześniej (na migracji i przed) zasobów niematerialnych, (2) przekraczaniu własnych granic mentalnych; (3) tworzeniu relacji z innymi; (4) tworzeniu autonomii rynku pracy. Przedstawione analizy wykorzystują dane z I fali jakościowego badania podłużnego (Qualitative Longitudinal Study), w ramach której przeprowadzono 30 wywiadów pogłębionych z osobami pomiędzy 25 a 34 rokiem życia.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
215-228
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Archer M. (2015), Socialization as Relational Reflexivity, [in:] The Relational Subject, eds. P. Donati, M. S. Archer, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Arnett J. J. (1997), Young people's conceptions of the transition to adulthood, ”Youth& Society”, No. 29(1), pp. 3-23.
 • Arnett J. J. (1998), Learning to stand alone: The contemporary American transition to adulthood in cultural and historical context, “Human development”, No. 41(5-6), pp. 295-315.
 • Arnett J. J. (2001), Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence through midlife, “Journal of Adult Development”, No. 8(2), pp. 133-143.
 • Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital. In handbook of theory and research for the sociology of education, Edited by: Richardson.
 • Brzinsky-Fay Ch. (2007), Lost in Transition? Labour Market Entry Sequences of School Leavers in Europe, “European Sociological Review”, Vol. 29, No. 4, pp. 409-422.
 • Census (2011), Polish Census of Population and Housing, http://stat.gov.pl/en/topics/population/census-2011-results/ [access: 30.08.2016]
 • Conradson D., Latham A. (2005), Transnational Urbanism: Attending to Everyday Practices and Mobilities, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, No. 31 (2), pp. 287-305.
 • Eade J. (2007), Class and ethnicity: Polish Migrant Workers in London. Full Research Report, ESRC End of Award Report, RES-000-22-1294, Swindon: ESRC.
 • Erel U. (2015), Thinking Migrant Capitals Intersectionally: Using a Biographical Approach, [in:] “Migrant Capital” (pp. 18-32), Palgrave Macmillan UK.
 • Eurostat (2013), Share of young people living with their parents, http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/statistics-illustrated [access: 30.08 2016]
 • Favell A. (2008), Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in Integrating Europe, Oxford, Blackwell.
 • Fihel A. (Ed.) (2011), Recent Trends in International Migration in Poland. The 2011 SOPEMI report. CMR Working Paper, No. 52(110).
 • Fihel A., Kaczmarczyk P. (2009), Migration: a threat or a chance? Recent migration of Poles and its impact on the Polish labour market. [in:] Polish migration to the UK in the ‘new’ European Union: after 2004, ed. K. Burrell Farnham, Ashgate.
 • Grabowska I. (2016a), Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills, Peter Lang, Frankfurt Am Main.
 • Grabowska I. (2016b), The Transition from Education to Employment Abroad: the experiences of young people from Poland, “Europe-Asia Studies”, No. 68(8): 10.1080/09668136.2016.1233522.
 • Grabowska I., Garapich M.P., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2016), Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union, Basingstoke, London: Palgrave Macmillan, London.
 • Grabowska I., Jazwinska E. (2015), Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, Issue 2 (156), pp. 53–80.
 • Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Scholar, Warszawa.
 • Grabowska-Lusińska I. (2014), Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, „Rocznik Lubuski”, Vol .40, part. 2 A, pp. 167-194.
 • Hillmert S. (2002), Labour Market Integration and Institutions: an Anglo-German Comparisons, “Work, Employment and Society”, No. 16, p. 675-701.
 • Kiersztyn A. (2015), Niepewne uczestnictwo–młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008–2013. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Neale B. (2012), Qualitative Longitudinal Research: An Introduction to the Timescapes Methods Guides Series, “Timescapes Methods Guides Series”, Guide No. 1. http://www.timescapes.leeds.ac.uk/assets/files/methodsguides/timescapes-methods-guides-introduction.pdf [access: 6.12.2014].
 • Ni Laoire C. (2000), Conceptualising Irish Rural Youth Migration: A Biographical Approach, “International Journal of Population Geography”, No. 6: p. 229-243.
 • Nowicka M. (2015), Bourdieu’s theory of practice in the study of cultural encounters and transnational transfers in migration, MMG Working Paper, pp. 15-01.
 • Polanyi M. (1966), The Tacit Dimension, Doubleday, New York.
 • Rindfuss R. R. (1991), The young adult years: Diversity, structural change, and fertility, “Demography”, No. 28, pp. 493-512.
 • Sarnowska J., Głowacka L. Kalinowska A, Sobaś-Mikołajczyk P., Wiśniewska D., Grabowska I., Jastrzębowska-Tyczkowska A. (2016), Łączenie edukacji z pracą jako wyznacznik współczesnego pokolenia młodych dorosłych w potransformacyjnej Polsce? [Combining education and work as an indicator of contemporary generation of young adults in post-system transformation Poland?], “Youth Working Papers”, No. 1/2016.
 • Schlegel A., Barry III H. (1991), Adolescence: An anthropological inquiry, Free Press.
 • Szewczyk A. (2015), ‘European Generation of Migration’: Change and agency in the post-2004 Polish graduates’ migratory experience, “Geoforum”, No. 60, pp. 153-162.
 • Tillmann K. J. (2012), Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, przeł. Bluszcz G., Miracki B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trevena P. (2013), Why do highly educated migrants go for low-skilled jobs? A case study of Polish graduates working in London, [in:] Mobility in Transition: Migration Patterns after EU Enlargement, B. eds. Glorious, I. Grabowska-Lusińska, A. Kuvik, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 • White A. (2010), Young people and migration from Poland, “Journal of Youth Studies”, Vol. 13, Issue 5, pp. 565-580.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3b155195-6982-4e58-927f-493022220c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.