PL EN


2019 | 68 | 83-104
Article title

Echad i ahawa, ajin i jesz. Wybrane koncepcje kabalistyczne w Gwieździe zbawienia Franza Rosenzweiga

Title variants
EN
Echad and Ahava, Ayin and Yesh. Some Concepts of the Kabbalah in The Star of Redemption by Franz Rosenzweig
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę opisania kategorii miłości i Nicości, jak również koncepcji Dei absconditi, przedstawionych przez Franza Rosenzweiga w Gwieździe zbawienia. Analiza dzieła pozwoliła na sformułowanie tezy, że konstruując swój system, Rosenzweig wykorzystał najistotniejsze idee oraz poglądy kosmogoniczne i ontologiczne wyrażane wcześniej przez żydowskich mistyków, a zwłaszcza przez myślicieli reprezentujących kabałę zoharyczną i szkołę luriańską.
EN
The aim of the paper is to describe the categories of love and Nothingness as well as the idea of Deus absconditus, which are presented in The Star of Redemption by Franz Rosenzweig. The analysis of the philosopher’s major work makes it possible to formulate a thesis that Rosenzweig adopted the central cosmogonic and ontological concepts of Jewish mystics – especially the representatives of the Zoharic Kabbalah and the Lurianic school – while constructing his own “star-system”.
Year
Issue
68
Pages
83-104
Physical description
Contributors
References
 • Bardel M., Mocna jak śmierć. Zagadnienie miłości w antropologii filozoficznej Franza Rosenzweiga, Kraków 2001.
 • Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań, Warszawa 1980.
 • Crosby D.A., Faith and Reason: Their Roles in Religious and Secular Life, Albany, NY 2011.
 • Doktór J., Początki chasydyzmu polskiego, Toruń 2017.
 • Drob S.L., The Sefirot: Kabbalistic Archetypes of Mind and Creation, URL: https://link.do/QGmeI, [dostęp: 25.04.2019].
 • Elior R., Jewish Mysticism. The Infinite Expression of Freedom, tłum. Y. Nave, A. B. Millman, Oxford, Portland, OR 2007.
 • Elior R., Między galutem a wyzwoleniem, między rzeczywistością a kabałą. Esej o chasydyzmie, tłum. D. M. Ben Refael, Poznań 2019.
 • Elior R., Mistyczne źródła chasydyzmu, tłum. M. Tomal, Kraków 2009.
 • Glatzer N.N., Franz Rosenzweig: His Life and Thought, Indianapolis, IN, Cambridge, MA 1998.
 • Guttmann J., Philosophies of Judaism: The History of Jewish Philosophy from Biblical Times t Franz Rosenzweig, tłum. D. W. Silverman, Garden City, NY 1966.
 • Hegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, t. 2, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa 2013.
 • Idel M., Kabbalah and Eros, New Haven, CT 2005.
 • Idel M., Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism and Twentieth-Century Thought, Philadelphia, PA 2010.
 • Idel M., Rosenzweig and Kabbalah, w: The Philosophy of Franz Rosenzweig, ed. P. Mendes-Flohr, Hanover, NH 1988, s. 162–171.
 • Iwaszkiewicz J., Piosenka dla zmarłej, w: tegoż, Wiersze, t. 1, Warszawa 1977, s. 416–417.
 • Kornacka K., „A Bóg pozwolił, by coś takiego się wydarzyło”. Hansa Jonasa teodycea po Holokauście, „Kwartalnik Filozoficzny” 2013, nr 1, s. 157–172.
 • Kornberg-Greenberg Y., Better than Wine: Love, Poetry, and Prayer in the Thought of Franz Rosenzweig, Atlanta, GA 1996.
 • Jewish Matters: A Pocketbook of Knowledge and Inspiration, ed. D. Kornbluth, Southfield, MI 1999.
 • Kwiatkowski F., Problem wpływu teozofii Jakuba Böhmego na idealistyczny system Georga Wilhelma Fryderyka Hegla, „Studia z Historii Filozofii” 2016, nr 3(7), s. 55–71.
 • Langer J., Miłosna mistyka kabały. Światy, słowa, sny, tłum. L. Jerkiewicz, Kraków 2015.
 • Luzzatto M.Ch., Ścieżka sprawiedliwych, tłum. A. Borowski, Kraków 2005.
 • Ouaknin M.A., Tajemnice kabały, tłum. K. i K. Pruscy, Warszawa 2006.
 • Patai R., The Hebrew Goddess, Detroit, MI 1990.
 • Pollock B., Franz Rosenzweig and the Systematic Task of Philosophy, New York, NY 2014.
 • Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Warszawa 2012.
 • Rosenzweig F., Hegel und der Staat. Herausgegeben von F. Lachmann. Mit einem Nachwort von A. Honneth, Berlin 2010.
 • Rosenzweig F., Kleinere Schriften, Berlin 1937.
 • Rosenzweig F., Nowe myślenie. Kilka uwag ex post do Gwiazdy zbawienia, w: tegoż, Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Warszawa 2012, s. 659–689.
 • Schochet I., Two Systems of Ten Sefirot, URL: https://link.do/tXQNl, [dostęp: 3.05.2019].
 • Scholem G., Franz Rosenzweig i jego Gwiazda zbawienia, w: tegoż, Żydzi i Niemcy. Eseje, listy, rozmowa, tłum. E. Zawanowska, A. Lipszyc, Sejny 2006, s. 175– 196.
 • Scholem G., Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2014.
 • Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007.
 • Scholem G., O mistycznej postaci bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010.
 • Scholem G., Sabbatai Ṣevi: The Mystical Messiah, tłum. R.J.Z. Werblowsky, Princeton, NJ 1973.
 • Sherwin B.L., Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, Oxford 2006.
 • Welz C., Love’s Transcendence and the Problem of Theodicy, Tübingen 2008.
 • Wilder-Menzi D., Introduction, w: Ch. Vital, The Tree of Life. Chayyim Vital’s Introduction to the Kabbalah of Isaac Luria: The Palace of Adam Kadmon, tłum. D. Wilder-Menzi, Z. Padeh, New York, NY 2008, s. xvii–lvi.
 • Wolfson E.R., Giving beyond the Gift: Apophasis and Overcoming Theomania, New York, NY 2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3d659611-e7bd-4cf7-a04f-5004ff7226ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.