PL EN


2017 | 7 | 1 | 37-48
Article title

Otyłość dzieci w ujęciu historycznym

Title variants
EN
Childhood obesity in historical perspecitve
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Otyłość prosta jest chorobą przewlekłą, której powikłania mogą doprowadzić do obniżenia jakości oraz skrócenia długości życia. U dzieci jest rozpoznawana, gdy wartość wskaźnika masy ciałajest powyżej 97 centyla. Dane epidemiologiczne wskazują na stały trend przyboru masy ciała w polskiej populacji pediatrycznej. Obecnie około 20% dzieci ma otyłość, jeszcze większą grupę stanowią jednostki z nadwagą. Postrzeganie otyłości znacząco zmieniło się na przestrzeni wieków. W prehistorii uznawana była za oznakę dobrobytu i zdrowia, w kolejnych epokach stała się dodatkowo elementem pożądanym, ze względu na implikacje z wysokim statusem społecznym. Z biegiem czasu zaczęto dostrzegać jej negatywne skutki, by pod koniec XX w. uznać otyłość za jednostkę chorobową. W literaturze medycznej o powikłaniach zdrowotnych otyłości zaczęto szczegółowo pisać już w XVIII w., zaliczając do nich między innymi: puchlinę wodną, podagrę, bezdech senny i apopleksję. Zmieniające się spojrzenie na osoby otyłe miało swoje odzwierciedlenie w sztuce, głównie w malarst
EN
Obesity defined as chronic disease with a lot of complications can lead to shortening life expectancy and decreased quality of life. In pediatric group of patients is recognized when body mass index is above 97 percentile. Epidemiological data show increasing tendency to gain weight in the population of Polish children. Now about twenty per cent of kids suffer from obesity, however, overweight is more common. Over the centuries, perception of obesity has changed significantly. In ancient civilizations obesity was associated with welfare and health. Furthermore, in the pre-modern era it has become something desirable, a manifestation of high social status. With the progress of medicine, doctors perceived its negative influence on health. In the eighteenth-century medical literature health complications of obesity were described, for example: gout, sleep apnea, apoplexy and dropsy. In the second half of the last century obesity has been recognized as a disease. Changing views and interpretations of obesity influenced art pieces, especially paintings.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
37-48
Physical description
Dates
received
2017-02-01
accepted
2017-04-04
printed
2017-05-25
Contributors
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kasiamackowiak@poczta.onet.pl
References
 • Adlersbeerg D., Mayer M. E., Results of prolonged medical treatment of obesity with diet alone, diet and thyroid preparations, and diet and amphetamine, “J Clin Endocrinol Metab”, 1949, nr 7, s. 624
 • Baranowska B., Krzyżanowska-Świniarska B., Zaburzenia odżywiania, [w:] Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010, red. A. Szczeklik, P. Gajewski, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010, ss. 1290-1292
 • Beller A. S., Fat and Thin: A Natural History of Obesity, Verlag Farrar, Strauss & Giroux, New York 1977
 • Bumgarner J. R., The Health of Presidents: The 41 United States Presidents Through 1993 from a Physician’s Point of View, McFarland, Incorporated Publishers 2004
 • Burwell C. S., Robin E. D., Whaley R. D. i in., Extreme obesity associated with alveolar hypoventilation – A Pickwickian syndrome, “Am J Med.”, 1956, nr 21, s. 811–818
 • Charzewska J., Figurska K., Częstość występowania otyłości u 7/8-letnich chłopców z Warszawy, „Ped. Pol.” 1983, s. 127-130
 • Curry W. C., Chaucer and the mediaeval sciences, Barnes and Nobel, New York 1960
 • Eknoyan G., A history of obesity, or how what was good became ugly and then bad, “Adv Chronic Kidney Dis”, 2006, nr 4, s. 421-427
 • Evans E. C., Galen the Physician as Physiognomist, Transactions of the American Philological Association, t. LXXVI, 1945
 • Fogel R. W., The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World, Cambridge University Press, Cambridge 2004
 • Fornaciari G., The Aragonese mummies of the Basilica of Saint Domenico Maggiore in Naples, “Med Secoli”, 2006, nr 3, s. 843-864
 • Guerrini A., Obesity and Depression in the Enlightenment: The Life and Times of George Cheyne, University of Oklahoma Press, Norman 2000
 • Kahn H. S., Williamson D. F., Abdominal obesity and mortality risk among men in nineteenth-century North America, “Int J Obes Relat Metab Disord”, 1994, nr 10, s. 686-691
 • Majewska E., Epidemiologia otyłości prostej w populacji dziecięco-młodzieżowej miasta Lublina, „Przeg. Ped”. 1988, nr 18, s. 268–274
 • Morgagni J. B., Recherches anatomiques sur les lieux et les causes des maladies, Paryż 1837-1838
 • Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B., Częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami z tym zaburzeniem, „Ped. Pol.” 1997, s. 241–245
 • Perry A. W., Nature and treatment of obesity, “Cal State J Med”, 1903, nr 12, s. 356-358
 • Pool R., Fighting the Obesity Epidemic, Oxford University Press, New York 2001
 • Prus B., Emancypantki, t. 1, Zielona Sowa, Kraków 2003
 • Rodríguez J. E., Campbell K. M., Past, Present, and Future of Pharmacologic Therapy in Obesity, “Prim Care”, 2016, nr 1, s. 61-67, doi: 10.1016/j.pop.2015.08.011
 • Schwartz H., Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies, and Fat, The Free Press, New York 1986
 • Srivastra T., Nondiabetic consequences of obesity on kidney, “Pediatr Nephrol”, 2006, nr 21, s. 463 470
 • Starzyk J., Wójcik M., Otyłość, [w:] Pediatria, t. 2, red. W. Kawalec, R. Grenda, H. Ziółkowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
 • Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Estetyka średniowieczna, t. 2, Warszawa 1989
 • Urban W., Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej, cz. 1: Bp Jodok z Rosenbergu, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. 3, 1965
 • Vigarello G., Historia otyłości. Od średniowiecza do XX wieku, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012
 • Woynarowska B., Rozwój fizyczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży, [w:] Pediatria, t. 1, (red.) R. Grenda, H. Ziółkowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
 • Wółkiewicz E., Grube ciało. Społeczne postrzeganie otyłości w średniowieczu, „Przegląd Historyczny” 2009, nr 3, s. 495-500
 • Brzeziński M., Krynoliny gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, <http://poznanskiehistorie.blogspot.com/2011/12/ krynoliny-gorsety-surduty-i-cylindry.html>, (dostęp 11 grudnia 2016)
 • Urbańska-Kidoń L., Zobaczyć piękno. Wenus z lustrem. Niezła sztuka[strona online], kwiecień 2016 Adres: http://niezlasztuka.net/o-sztuce/zobaczyc-piekno-wenus-z-lustrem/>, (dostęp 11 grudnia 2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3ddf6a78-d05d-4cc8-a42b-b88adeb9cc69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.