PL EN


2015 | 4 | 41-50
Article title

Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP. Próba oceny

Content
Title variants
EN
The Attempt to Assessment of the Potential of Economic Intelligence and Counterintelligence within Polish SME Sector Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba wskazania na założenia i możliwości oceny budowanego, a jak wydaje się niezbędnego do współczesnego funkcjonowania, potencjału narzędzi wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw sektora MSP. Artykuł zawiera krótką charakterystykę znaczenia w gospodarce polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na główne czynniki sukcesu w działalności przedsiębiorstw. Jednym z istotnych okazuje się wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Wskazano na powszechnie występujące powiązania sieciowe pomiędzy przedsiębiorstwami jako naturalne środowisko możliwości realizacji koncepcji wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Zwrócono uwagę na liczbę różnorodnych zagrożeń bytu przedsiębiorstw sektora MSP, wskazując na możliwe pożytki minimalizowania zagrożeń, wynikające z wykorzystania rozwiązań wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Końcowy fragment artykułu zawiera identyfikację obszarów i aktywności niezbędnych dla skutecznej realizacji zadań wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwach sektora MSP. Wskazano także na możliwe do zastosowania metody oceny potencjału wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w strukturach małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The main goal of the article is the attempt to point out the foundation and evaluation possibilities of potential in regards to intelligence and counterintelligence tools within enterprises of SME sector. This potential seems to be crucial for current well functioning. The article includes a short characteristic of the importance of Polish SME sector in the economy. The main factors for success in the enterprise activity have also been pointed out in the description. The most important factors are economic intelligence and counterintelligence. The network connections between enterprises were indicated as natural environment for the possibility to implement intelligence’s and counterintelligence’s concepts. Many different threats of the enterprises operating have also been noticed, with the indication to all possible benefits of minimizing threats by using solutions of economic intelligence and counterintelligence. The last part of the article includes the identification of areas and activities that are essential for effective completion of tasks of economic intelligence and counterintelligence within SME.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3fcb9069-e112-471b-b307-1b286d28b254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.